de wereld mooier maken
Alle Expertises

Water is essentieel voor ons bestaan en onderdeel van onze leefomgeving. Als drinkwater, als basis voor transport over onze rivieren en als levensbron voor flora en fauna. Maar ook als basis voor recreatie, voor irrigatie van gewassen en als natuurlijke krachtbron. Tegelijkertijd vormt water een bedreiging waarbij we ons moeten beschermen tegen natuurinvloeden.

Innovatieve technieken

Om water zuiver, gezond en beheersbaar te houden heeft Van der Ven samen met partners en opdrachtgevers diverse innovatieve technieken toegepast ten gunste van duurzaam watermanagement.

Een goed voorbeeld hiervan is de ruim 50 jaar lange intensieve samenwerking met Dunea Duin en Water. Het doel van deze samenwerking is het zorgdragen voor een betrouwbare levering van drinkwater. Deze jarenlange samenwerking heeft geresulteerd in spraakmakende innovaties en veel verschillende projecten!

Werkgebieden Van der Ven

 • Dijken en polders
 • Sluizen en gemalen
 • Riolen en waterbeheersing
 • Schoon en voldoende water
 • Waterkwaliteit
 • Zoetwaterfabrieken
 • Wateropvangsystemen
 • Waterparken
 • Recreatieplassen
 • Infiltratieplassen
 • Persleidingen
Stefan Blok Contactpersoon Waterbeheersing 0418671510 Volgen