De grofzandbarrière

de werekd mooier maken
Alle Projecten
Gameren

In Gameren is als eerste de grofzandbarrière toegepast als maatregel om piping te voorkomen. In opdracht van waterschap Rivierenland voerde de aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven deze unieke dijkversterking uit. Het ging om een traject van ongeveer 1 kilometer.

Innovatie partnerschap

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden de komende jaren honderden kilometers dijk versterkt. Zo ook de Waalbandijk bij Gameren, die onder het beheer valt van Waterschap Rivierenland. Om deze dijkversterking slim aan te pakken, is het waterschap een innovatiepartnerschap aangegaan met drie aannemerscombinaties. De werkwijze met een  innovatiecontract is nieuw: eerst bewijzen dat je het kunt en vervolgens toegang krijgen tot het ‘echte’ werk.

Grofzandbarrière als maatregel tegen piping

Aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven testte eerst de praktische maakbaarheid van een grofzandbarrière als maatregel tegen piping. Bij piping loopt water via een zandlaag onder de dijk door. Dat water spoelt ook fijn zand onder de dijk vandaan. Zo ontstaan pipes, waardoor de waterkering kan bezwijken. Als oplossing hiervoor onderzocht kennisinstituut Deltares de grofzandbarrière. Hierbij wordt aan de binnenkant (landzijde) van de dijk een sleuf met grofzand aangelegd. Dit grofzand spoelt zelf niet mee, maar laat het water door en houdt het meegespoelde fijne zand tegen. Zo kan piping worden voorkomen. Onze combinatie is als één van de winnaars van de maakbaarheidsproef uit de bus gekomen. De realisatiewerkzaamheden voor de dijkversterking in Gameren voerden we uit in de periode van augustus tot november 2021.

Wereldprimeur in Gameren

Omdat de maakbaarheidsproeven waren geslaagd kon de grofzandbarrière daadwerkelijk worden ingezet bij een dijkversterkingsproject. Gameren had de wereldprimeur! Daar is als eerste in heel Nederland de grofzandbarrière toegepast als maatregel om piping te voorkomen.

Met de grofzandbarrière hebben we een extra tool in de gereedschapskist om piping op te lossen!
Bastiaan Heutink, Waterschap Rivierenland
VERHAAL
Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.