Van der Ven denkt in integrale oplossingen

Van der Ven werkt vanuit een persoonlijke, klantgerichte opstelling. Dagelijks verwezenlijken we op diverse locaties door het land allerlei soorten civieltechnische projecten. Op het gebied van beton- en waterbouw, leidingen en natuur- en cultuurtechniek. Maar ook de aanleg en onderhoud van ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, zowel stedelijk als landschappelijk.

Meedenken met u als opdrachtgever en onze kennis en ervaring delen. Denken in integrale oplossingen houdt in dat er vaak meerdere disciplines tegelijk worden aangesproken binnen de realisatie van een project. Dat biedt u als opdrachtgever het grote voordeel dat u niet hoeft te zoeken naar verschillende leveranciers voor de benodigde disciplines. Alles in 1 hand en dus uitstekend gecoördineerd. Professioneel, persoonlijk en uiteraard goed gecertificeerd. Dat is onze kracht!

Van der Ven Milieu

Ook op het gebied van milieuwerkzaamheden heeft Van der Ven specialistische kennis, ervaring en slagkracht. We richten ons hierbij op gecertificeerde asbestsanering, bodem- en waterbodemsanering en sloopwerkzaamheden.