3 kilometer Dijkverbetering

de werekd mooier maken
Alle Projecten
5e en 6e pand Apeldoorns kanaal

De IJsseldijk voldoet niet aan de normen van Rijkswaterstaat en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken Rijkswaterstaat en de waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Samen brengen we de keringen op orde. Dit project is één van de nieuwe HWBP-projecten waarvan er de komende jaren nog meer zullen volgen.

Het Waterschap en Alliantie Dijkenbouwers, bestaande uit Martens en Van Oord, Ballast Nedam en G. van der Ven B.V., werken aan plannen voor het verbeteren van de IJsseldijk. Het gaat om de dijk tussen de keersluis het Bastion (Hattem) en het Kloosterbos (Wapenveld).

Primaire waterkering

Het werk omvat de verbetering van circa 3 km primaire waterkering. De waterkering wordt afwisselend versterkt met een grondoplossing en een damwandoplossing. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit het aanbrengen van de grondoplossing (buitendijks), het vervangen van de bestaande beschoeiing langs het Apeldoorns Kanaal door een waterkerende damwand, het verhogen van de kruin door het overlagen van de wegconstructie en het inpassen van de bestaande woningen en erven.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het doel van het HWBP is dat in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze zijn versterkt, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet en daarmee de waterveiligheid van Nederland wordt gewaarborgd.

Meer informatie over 'Verbeteren Ijsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal' via deze link naar Waterschap Vallei en Veluwe.

 

Wij willen onze slogan blijven waarmaken. Daarom krijgt iedere dieselmachine een elektrische broer of zus. Van het handgereedschap tot de grote jongens.
Huibert van der Ven, directeur
VERHAAL
Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.