Dijk klaar voor de toekomst!

de werekd mooier maken
Alle Berichten

Deze primaire kering voldeed niet meer aan de waterveiligheidsnormen en is daarom opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De afgelopen 3 jaar heeft de alliantie de Dijkenbouwers bestaande uit Martens en Van Oord, G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf en Ballast Nedam na de planfase ook de realisatiefase uitgevoerd.

Hierin hebben we in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe circa 3 kilometer van de IJsseldijk versterkt. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het aanbrengen van 1.800 meter nieuwe damwanden en het volledig naar buiten verleggen van 500 meter dijk. Binnen het project hebben we zoveel mogelijk vrijgekomen materiaal duurzaam hergebruikt.
 
We delen met trots deze mooie beelden van het eindresultaat!