Duurzaamheid

de werekd mooier maken

Vraag ons bedrijfsmagazine PERSPECTIEF #2 aan

BEKIJK 

Bij Van der Ven vinden we het belangrijk om op een duurzame en respectvolle wijze met het milieu en onze omgeving om te gaan. Vandaar dat wij gecertificeerd zijn op de CO2-prestatieladder niveau 5. Met deze tools in handen kunnen we garanderen dat we CO2 bewust handelen binnen onze bedrijfsvoering én tijdens de uitvoering van onze projecten. Zaken als energiebesparing, gebruik maken van duurzame energie en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van materialen zijn daarbij kernfactoren.

Emissie inventaris

De emissie inventaris laat de footprint van onze organisatie zien ofwel hoeveel CO2- uitstoot hebben wij als organisatie. De CO2-uitstoot wordt bepaald aan de hand van het energieverbruik. De graafmachines zijn binnen onze onderneming de grootste energieverbruikers. Voor meer informatie omtrent de CO2 prestatieladder verwijzen wij je naar skao.nl.

Emissie inventaris

Energie management actieplan

In het energiemanagement actieplan worden de CO2 doelstellingen benoemd. Om de reductiedoelstellingen vorm te geven heeft een energiebeoordeling plaatsgevonden en is de emissie uitstoot bepaald. Daarnaast wordt in dit document beschreven op welke wijze wij onze doelstelling hopen te realiseren.

Energiemanagement actieplan

Voortgangsrapportage CO2 prestaties

Onze doelstelling is een vermindering van 10% CO2 uitstoot in 2022 ten opzichte van 2014 gerelateerd aan het aantal draaiuren. In de voortgangsrapportage wordt beschreven in hoeverre we op koers zijn onze doelstelling te behalen en op welke wijze wij dit hopen te bereiken.

Voortgangsrapportage 2023

Analyse materiële emissies

Door middel van een ketenanalyse moet inzicht worden verkregen in de CO2-reductiemogelijkheden buiten de bedrijfsgrenzen. De ketenanalyse heeft betrekking op een van de meest materiële emissies binnen scope 3, om deze te bepalen is een analyse van de meest materiële emissies gemaakt. Deze analyse geeft een kwantitatief inzicht in de meest materiële scope 3 emissies van het bedrijf en de meest relevante partijen die daarbij betrokken zijn.

Analyse materiële emissies

Ketenanalyse Diesel

Diesel is de belangrijkste emissiebron bij Van der Ven. Ook in de door haar ingekochte producten en diensten. Om de CO2-uitstoot van diesel in de gehele waardeketen te berekenen is een ketenanalyse uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang binnen de doelstellingen.

Ketenanalyse Diesel 2021

CO2 reductieprogramma: Bewust omgaan met energie

Het CO2-reductieprogramma ‘Bewust en verantwoord energieverbruik’ is een reductieprogramma waarbij de deelnemers maatregelen treffen om hun mensen bewust te maken van het energieverbruik en op deze manier hun CO2-uitstoot te reduceren. Tijdens de bijeenkomsten worden deze maatregelen besproken en geëvalueerd, zodat we van elkaar kunnen leren.

Bewust omgaan met energie 2021 - 2024

 

Projectportfolio's

Busremise Breda

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.