Leefbare ruimtelijke inrichting

de werekd mooier maken

Bekijk ons nieuwe bedrijfsmagazine PERSPECTIEF 

BEKIJK 

Terug naar Gebiedsinrichting

Wij leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van een leefbare ruimtelijke inrichting in ons land. Wij zetten ons daarom graag in voor de realisatie van recreatiegebieden. Hier hebben wij dan ook vele jaren ervaring in.

Recreatiegebieden Aalsmeer

Een goed voorbeeld van de realisatie van recreatiegebieden zijn 2 projecten in Aalsmeer. De publieke toegankelijkheid en de recreatieve aantrekkelijkheid binnen de gemeente vergroten, dat was de overkoepelende doelstelling van de gemeente Aalsmeer. Wij gingen in nauwe samenwerking met de gemeente én inwoners met dit gegeven aan de slag. Dit resulteerde in een prachtig recreatiepark en een Waterfront.

Bewonersparticipatie

Bij de realisatie van een recreatiegebied is bewonersparticipatie van groot belang. Met een participatietraject kunnen we rekening houden met de wensen en behoeften van de bewoners. Deze wensen worden meegenomen in het ontwerp, waardoor een gedragen ontwerp ontstaat en zijn alle betrokkenen tevreden zijn.  

Eefje Mollet Contactpersoon Gebiedsinrichting 0418671510 Volgen