De natuur een zetje geven

de werekd mooier maken

Bekijk ons nieuwe bedrijfsmagazine PERSPECTIEF 

BEKIJK 

Terug naar Gebiedsinrichting

Wij zetten ons graag in voor de herinrichting en ontwikkeling van natuurgebieden. Met deze projecten gaan we de achteruitgang van de natuur tegen en realiseren we nieuwe natuur. Hiermee maken we de wereld een stukje mooier.  

De natuur een zetje geven

Binnen natuurgebieden is een goed functionerend watersysteem van groot belang voor de biodiversiteit en het behoud van de natuur in de gebieden. Wij werken graag aan projecten waar we de natuur een zetje kunnen geven door de waterhuishouding anders in te richten.

Wij hebben ruime ervaring met het aanpassen van de waterhuishouding door bijvoorbeeld het realiseren van watergangen, natuurvriendelijke oevers en aanbrengen van civiele kunstwerken zoals duikers, gemalen en stuwen.

Een goed voorbeeld hiervan is het project natuurontwikkeling Westelijke Langstraat. Binnen dit gebied hebben we de waterhuishouding aangepast door het aanbrengen van 236 verschillende kunstwerken en het graven van 12.000 meter watergangen.

Duingebieden

Wij hebben ruime ervaring in het werken in duingebieden. Zo hebben we ervaring met het realiseren van nieuwe duinen en het verhogen van de natuurwaarden binnen bestaande duingebieden door het uitvoeren van natuurtechnisch grondverzet en het verwijderen van duinstruweel doormiddel van de pluk-trekmethode.

Natura2000

We werken veel in Natura2000 gebieden, om hier schade aan de natuur te voorkomen werken we samen met ecologen en zetten we duurzaam materieel in om ons werk zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren.

Eefje Mollet Contactpersoon Gebiedsinrichting 0418671510 Volgen