Een bijzonder Natura-2000 gebied

< class="subtitle">Bestaande natuur behouden en nieuwe natuur ontwikkelen.
de werekd mooier maken
Alle Projecten
Westelijke Langstraat, Sprang-Capelle - Waalwijk

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta gaat aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven  het natuurgebied Westelijke Langstraat onder handen nemen. 

Westelijke Langstraat is een beschermd Natura-2000 gebied met veel natuur en cultuurhistorie gelegen tussen Waalwijk en Waspik. Het totale gebied is zo’n 625 hectare groot. De natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door verdroging en vervuiling door stikstof. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te herstellen en te behouden. De uitvoerende werkzaamheden zullen tussen mei 2021 en november 2022 plaatsvinden.

Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft. Voor deze peilverhogingen worden kunstwerken zoals stuwen, gemalen, inlaten, duikers aangepast of aangebracht. Aanvullend worden watergangen gegraven en bestaande watergangen vergraven. Het betreft een complex project, omdat er sprake is van veel kleine maatregelen die samen moeten resulteren in een nieuwe gebiedsinrichting met een goed functionerend watersysteem.

Het project kent veel stakeholders, deze zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen middels een uitgebreid omgevingsproces. Wij gaan hierop voortborduren.

 

 

Het betreft een complex project, omdat veel kleine maatregelen samen moeten resulteren in een goed functionerend watersysteem.
Martijn Struijk, Technisch Manager Westelijke Langstraat
VERHAAL
Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.