Slimme en klimaat adaptieve inrichtingen

de werekd mooier maken

Bekijk ons nieuwe bedrijfsmagazine PERSPECTIEF 

BEKIJK 

Terug naar Gebiedsinrichting

We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van herinrichtingsprojecten in woonwijken. We zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de infrastructuur, waterafvoer en biodivers vergroenen.

Dankzij onze jarenlange ervaring weten we precies hoe we de herinrichting van een wijk op een efficiënte en duurzame manier moeten uitvoeren en hoe we een slimme ruimtelijke indeling maken voor de wijk.

Klimaat adaptieve inrichting

Door de klimaatverandering worden sommige wijken vaker getroffen door extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval of hittegolven. Wij hebben de expertise om een woonwijk op een zo goed mogelijke manier aan te passen aan deze veranderende weersomstandigheden.

Bewonersparticipatie

Bij alle herinrichtingen is bewonersparticipatie van groot belang. Met een participatietraject kunnen we rekening houden met de wensen en behoeften van de bewoners. Deze wensen worden meegenomen in het ontwerp, waardoor een gedragen ontwerp ontstaat en zijn alle betrokkenen tevreden zijn.  

Eefje Mollet Contactpersoon Gebiedsinrichting 0418671510 Volgen