Van Surfeiland naar Waterfront!

Een gezicht aan het water geven

de werekd mooier maken
Alle Projecten
Aalsmeer

Gemeente Aalsmeer heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord en Van der Ven de opdracht gegund om de recreatieve aantrekkelijkheid van het Waterfront in Aalsmeer te vergroten.

Met het project ‘Waterfront Aalsmeer’ geeft de gemeente Aalsmeer invulling aan haar ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te geven. Het project is gelegen aan het water de Westereinderplassen. De gemeente heeft als doelstelling om de publieke toegankelijkheid, alsmede de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Om deze doelstelling te verwezenlijken, realiseren we een aantrekkelijke wandelboulevard langs het water, vergroten we het aanwezige strand en de pier en worden diverse voorzieningen in het gebied gerealiseerd. Daarnaast zullen we de waterkering aanpassen ten behoeve van het verlengen van de levensduur en het verminderen van het opspattende water.

Het project is tot stand gekomen in een uitgebreid participatietraject. Inwoners en ondernemers zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen. Wij gaan hierop voortborduren. Om overlast na oplevering van het project Waterfront te voorkomen, organiseert onze omgevingsmanager in samenwerking met Buurtwerk een participatietraject. 

 

Hoe innovatief en toekomstgericht onze projectoplossingen ook zijn, het zijn onze vakmensen die ons werk maken!
Huibert van der Ven, directeur
VERHAAL

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Voer een bedrijf in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een vraag in