de wereld mooier maken
Alle Berichten

Het is zover, de uitvoerende werkzaamheden aan het Waterfront in Aalsmeer zijn officieel gestart. Maar in het afgelopen jaar is er achter de schermen al veel werk verzet. Het intensieve ontwerptraject heeft tot een definitief ontwerp geleid. Hierna zijn de voorbereidingen voor de uitvoering begonnen, zodat de werkzaamheden buiten van start konden gaan.

Aannemerscombinatie Martens en Van Oord en Van der Ven is gestart met de landuitbreiding van het Waterfront. Om de hinder voor de omgeving en met name het verkeer te beperken, voeren wij het zand per schip aan. De landuitbreiding wordt overal ‘boven water’ gebracht, zodat daarna de zetting plaats kan vinden. Er wordt een tijdelijke oeverbescherming van stortsteen aangebracht om het zand tegen uitspoeling te beschermen.

De werkzaamheden vinden plaats direct grenzend aan de woonkern van Aalsmeer. Dit vraagt om extra aandacht voor het omgevingsmanagement. Inwoners en ondernemers zijn nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen. Daarnaast worden ze tijdens de werkzaamheden geïnformeerd over planning en voortgang.

Met het project geeft de gemeente Aalsmeer invulling aan haar ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te geven. Om de publieke toegankelijkheid, alsmede de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten, realiseren wij een aantrekkelijke wandelboulevard langs het water, vergroten we het aanwezige strand en de pier en worden diverse recreatieve voorzieningen in het gebied gerealiseerd. Om hinder van opspattend water te verminderen en de levensduur van de waterkering te verlengen passen wij de waterkering aan.


Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Voer een bedrijf in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een vraag in