Gemeente Aalsmeer heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord en Van der Ven de opdracht gegund om de recreatieve aantrekkelijkheid van het Waterfront in Aalsmeer te vergroten.

Met het project ‘Waterfront Aalsmeer’ geeft de gemeente Aalsmeer invulling aan haar ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te geven. Het project is gelegen aan het water de Westereinderplassen. De gemeente heeft als doelstelling om de publieke toegankelijkheid, alsmede de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Om deze doelstelling te verwezenlijken, realiseren we een aantrekkelijke wandelboulevard langs het water, vergroten we het aanwezige strand en de pier en worden diverse voorzieningen in het gebied gerealiseerd. Daarnaast zullen we de waterkering aanpassen ten behoeve van het verlengen van de levensduur en het verminderen van het opspattende water.

Het project is tot stand gekomen in een uitgebreid participatietraject. Inwoners en ondernemers zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen. Wij gaan hierop voortborduren. Om overlast na oplevering van het project Waterfront te voorkomen, organiseert onze omgevingsmanager in samenwerking met Buurtwerk een participatietraject. 

De uitvoerende werkzaamheden starten in het najaar / winter 2020 - 2021. Wilt u meer weten over dit project? Klik hier.