In navolging op een intensieve bouwteamfase realiseert Van der Ven in opdracht van Gemeente Gooise Meren reconstructie oostelijke vestingwallen in Muiden. Het werk is eind oktober 2020 gestart en wordt voor de bouwvak van 2021 worden opgeleverd.

Versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden
De Vesting Muiden is UNESCO werelderfgoed. Het doel is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden.  Om deze doelstelling te behalen worden de vestingwallen opgehoogd en gestabiliseerd, damwanden aangebracht langs de oevers van de vestinggracht, contouren van schietbanen in de vestingwallen teruggebracht en worden de nieuwe vestingwallen voorzien van wandelpaden en groenvoorzieningen. Daarnaast zal er onderhoud aan gebouwen plaatsvinden welke in de vestingwallen zijn gesitueerd.

Een logistieke uitdaging
De grootste uitdaging in het werk is de logistiek ten behoeve van het grondwerk. De vesting Muiden kenmerkt zich door weinig ruimte en nauwe straten. Dit zijn geen ideale omstandigheden om grote hoeveelheden grond doorheen te transporteren. Daarom worden er twee overslaglocaties ingericht waarop de grond naar kleinere transportmiddelen wordt overgeslagen. Op deze manier wordt zwaar transport in de vesting zoveel mogelijk voorkomen.

Werken in de achtertuin
Verder is het project ook qua omgeving erg uitdagend. Omwonenden gaan merken dat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Vestingwal, praktisch hun achtertuin. In de bouwteamfase is daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar de omgeving. Hieruit is een BLVC plan opgesteld, met beheersmaatregelen, dat in de uitvoeringsfase een belangrijke rol speelt. Zo wordt in dit project de BouwApp ingezet en is er voor de bewoners een twee wekelijks inloopspreekuur in het Muizenfort.