Het Eiland van Brienenoord wordt omgevormd tot getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen. Met deze ingreep nemen de natuurlijke dynamiek en de natuurlijke kwaliteiten van het gebied toe. Bovendien draagt het project bij aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas en zal er extra ruimte worden geboden aan de enorme, natuurlijke rijkdom die de Maas- en Rijndelta kent. Gemeente Rotterdam heeft deze opdracht gegund aan de aannemerscombinatie Van der Ven en Martens en Van Oord.

We gaan de zuidzijde van het eiland deels afgraven, zodat er natuurvriendelijke oevers ontstaan. Hierdoor krijgen bijzondere planten, vissen en vogels meer ruimte om zich te vestigen. Aan de oostzijde van het eiland komt een getijdenpark, waarbij de lagere delen bij eb zullen droogvallen en bij vloed onder water komen te staan. Het eiland krijgt een nieuwe inrichting met o.a. nieuwe wegen, wandelpaden en een loopvlonder.

Nabij de Kreeksehaven gaan we het landhoofd voor een nieuwe brug maken en komt de toegangsweg naar de brug te lopen. De nieuwe brug heeft een beweegbaar deel van 16.50 meter en een totale lengte van 63 meter. De huidige toegangsbrug naar het eiland wordt nadat de beweegbare brug gereed is gesloopt en vervangen door een vaste brug de lengte van deze brug is ca. 70 meter. Alle werkzaamheden worden tussen februari 2020 en zomer 2021 uitgevoerd.