Alle Berichten

Het is alweer 3 maanden geleden dat de werkzaamheden bij het Eiland van Brienenoord zijn gestart. We hebben al veel werk kunnen verrichten. Na de voorbereidende werkzaamheden, zijn er ook meer zichtbare werkzaamheden uitgevoerd.

Bij de Kreeksehaven zijn de werkzaamheden aan het riool inclusief de uitstroombak en de ondergrond van de nieuwe weg afgerond. Deze werkzaamheden hebben wat meer tijd gekost dan verwacht, omdat er veel puin en afval in de grond zat. Hierdoor is de aanpak gewijzigd in zoveel mogelijk circulair hergebruik van vrijkomende materialen. Hiervoor worden de vrijkomende stromen gezeefd en gebroken, waarna zoveel mogelijk kan worden hergebruikt. Dit bespaart veel transportbewegingen en aankoop van nieuwe bouwmaterialen. Op dit terrein komt ook een FastNed oplaadstation. Hiervoor is de overkapping al geplaatst en wordt momenteel de  bestrating aangebracht.  

Bij de Kreeksehaven is de aanleg van de natuurvriendelijke oever ook gestart. Daarvan zijn de eerste contouren al goed zichtbaar! Tussen de strekdammen, aan de westkant van het eiland, wordt op dit moment gebaggerd. De vervuilde bagger wordt afgevoerd. Daarna wordt de grond die we op andere plekken op het eiland afgraven, hier neergelegd om tussen de strekdammen natuurvriendelijke oevers te maken.

De komende tijd starten we met de voorbereidingen van de nieuwe brug bij de Kreeksehaven, daarnaast gaan we als de baggerwerkzaamheden klaar zijn, aan de slag met het afgraven van de oevers aan de kant van het Zuiddiepje. Naar verwachting is het gehele werk zomer 2021 afgerond. Kortom, we hebben in de afgelopen periode niet stilgezeten en we hebben nog veel prachtige werkzaamheden op de planning. 

Fotografie: Paul Martens

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.