De natuur een handje helpen

de werekd mooier maken
Alle Projecten
Verschillende gemeenten

G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf gaat met opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta in een bouwteam aan de slag voor project vismigratie, fase 2.

G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf en Waterschap Brabantse Delta gaan samenwerken om verschillende stuwen en gemalen zodanig aan te passen dat vissen ze kunnen passeren.

Vismigratie

Vissen spelen een belangrijke rol in onze waterrijke gebieden. Ze migreren tussen verschillende gebieden om zich voort te planten, te groeien, te overwinteren en voedsel te zoeken. Tijdens deze migratie komen ze vaak hindernissen tegen, zoals stuwen en gemalen, die hun doorgang verhinderen.

Het project omvat het aanpassen van deze obstakels, waardoor vissen ongehinderd en veilig hun reis kunnen vervolgen. Door het vispasseerbaar maken van de stuwen en gemalen ontstaat er een gezonde visstand en wordt de biodiversiteit (verschillende soorten) in onze wateren gestimuleerd.

De stuwen en gemalen

De volgende stuwen en gemalen maken we in 2023 en 2024 vispasseerbaar.

  • Stuw Vermeer/Aanwas – gemeente Woensdrecht
  • Stuw Schenkeldijk – gemeente Woensdrecht
  • Stuw Schenkeldijk 1 – gemeente Woensdrecht
  • Stuw Dalumdreef/Spoorlaan – gemeente Tilburg
We zijn vanaf schetsontwerp in bouwteam betrokken bij de ontwikkeling van de vispassages, Daarnaast zijn dit projecten die wij vrijwel volledig zelfstandig uitvoeren.
Mitchell Bosch, Technisch Manager
VERHAAL
Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.