De natuur een handje helpen

de werekd mooier maken
Alle Berichten

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta gaat Van der Ven de bouw van een viertal vispassages uitvoeren, zoals vastgelegd in de aannemingsovereenkomst voor dit project. De aanvang van de realisatie gaat eind april van start.

De realisatiefase

Tijdens de realisatiefase zullen we ons inzetten om de vispassages te realiseren volgens de doelstellingen van Waterschap Brabantse Delta. Het doel is om tegen het einde van 2024 verschillende stuwen vispasseerbaar te maken, waardoor vissen vrij kunnen zwemmen zonder obstakels. Drie locaties in Woensdrecht en één locatie in Tilburg.

Onze werkzaamheden

In Woensdrecht zullen we op drie specifieke locaties visliften installeren. Een vislift is een constructie bestaande uit een grote ronde bak met verschillende kamers, elk voorzien van een luik. Vissen zwemmen vanuit het lagere water de vislift in, waar ze door de verschillende kamers kunnen navigeren. Op deze manier kunnen de vissen omhoog zwemmen en via een buis aan de andere kant van de stuw komen. Deze oplossing maakt het mogelijk voor vissen om de stuw zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts te passeren.

In Tilburg wordt een vissluis gerealiseerd rondom de stuw aan de Dalemdreef in natuurgebied de Dongevallei. Door middel van een buisverbinding met twee afsluiters wordt middels een sluiswerking vismigratie mogelijk van zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts.


Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.