Alle Berichten

Sinds mei zijn wij hard aan het werk om verschillende stuwen visvriendelijk te maken. Dit project, in opdracht van Waterschap Brabantse Delta, is van de voorbereidingsfase in het bouwteam naar de uitvoering gegaan. We zijn inmiddels al druk bezig, en de eerste vislift is zelfs al geïnstalleerd!

Vismigratie

Vissen zwemmen tussen verschillende gebieden om zich voort te planten, voedsel te zoeken, te overwinteren of te groeien. Tijdens deze reis komen ze vaak obstakels tegen die hun doorgang blokkeren, zoals stuwen. Voor de waterkwaliteit en de visstand is een goede doorgang erg belangrijk. Daarom werken we samen met waterschap Brabantse Delta aan een betere doorgang voor de vissen.

Visliften en stuwoptimalisatie

In Woensdrecht plaatsen we op verschillende locaties een vislift. Een vislift is een oplossing waarbij vissen via een bak van het ene naar het andere waterpeil kunnen zwemmen. Dit bevordert hun migratie doordat ze een stuw kunnen passeren en gemakkelijk stroomopwaarts kunnen zwemmen. Naast de installatie van de visliften, vervangen we één stuw volledig. Alle stuwen worden voorzien van een nieuw in- en uitstroombed van stortstenen om de waterstroming te optimaliseren. Bovendien krijgen de bestaande stuwen trappen en leuningen, waardoor ze veilig en toegankelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden.

Met dit project zetten we een belangrijke stap richting gezondere wateren. Samen bouwen we aan een toekomst waarin vissen vrij kunnen zwemmen.

Het project wordt mogelijk gemaakt door Europese POP3 subsidie, financiering vanuit Groen Ontwikkelfonds Brabant BV en financiële steun van de provincie Noord-Brabant.


Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.