de wereld mooier maken
Alle Berichten

Aannemingsbedrijf Van der Ven uit Brakel gaat het herstel van de Oostelijke Vestingwallen in Muiden uitvoeren. Van der Ven is een aannemingsbedrijf dat deskundig is op het gebied van vestingwerken en heeft aantoonbare ervaring in het herstel en de reconstructie van vestingwerken en cultureel erfgoed. De Vesting Muiden behoort tot het Unesco werelderfgoed, met het herstel wordt de vesting meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar. In augustus 2019 start de aannemer met de inrichting van het werkterrein. Daarna begint het echte grond- en graafwerk pas. Eind 2019 zal het herstel zijn afgerond.

Graafwerk en grondophoging na zomer van start
Het echte graafwerk en grondophogingen gaan pas na de zomervakantie van start. De aannemer voert voor die tijd wel voorbereidende werkzaamheden uit. Ook wordt nader bodemonderzoek gedaan zodat de uitvoering daardoor sneller verloopt. De vestingwal wordt vervolgens in fasen hersteld. Eerst vinden werkzaamheden plaats aan het zuidelijk deel (Keetpoortsluis tot aan Vestingplein). Daarna volgt het noordelijke deel (Vestingplein tot aan Muiderslot). De aannemer zal de grond aanvoeren via het water zodat er geen zwaar transportmaterieel door Muiden rijdt. Er wordt bij de uitvoering rekening gehouden met de openingstijden van het Muiderslot. De bereikbaarheid van Muiden voor inwoners, ondernemers en bezoekers is tijdens de werkzaamheden gegarandeerd. 

Zoveel mogelijk bestaande bomen behouden of verplaatsen
Op veel plekken waar herstelwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden staan bomen. Na nader onderzoek blijkt dat er meer bomen kunnen worden behouden of verplaatst dan eerder was gedacht. Zo blijven 8 van de 9 populieren nabij gebouw G ter hoogte van de Ton Kootsingel behouden omdat ze nog in goede conditie zijn. Ze worden wel jaarlijks gecontroleerd. Een van de eerste zichtbare werkzaamheden is het voorbereiden van de te verplaatsen bomen en het kappen van bomen die niet behouden kunnen worden.

Nadere invulling belevingspad en begrenzing woningen
De gemeente gaat, nu de aannemer bekend is, samen met de ontwerpers en direct betrokkenen nader invulling geven aan het natuurbelevingspad, het zichtbaar maken van de oorspronkelijke hoogte van de courtines en de begrenzing tussen de vestingwal en de aangrenzende tuinen van bewoners ter hoogte van de Kloosterstraat.

Communicatie met omgeving
De aannemer heeft een omgevingsmanager aangesteld die een belangrijke rol speelt in de communicatie naar omwonenden en ondernemers in de directe omgeving. Een ruimte in het Muizenfort wordt verder ingericht als informatiepunt.

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.