Duurzaamheid en circulariteit

de werekd mooier maken

Bekijk ons nieuwe bedrijfsmagazine PERSPECTIEF 

BEKIJK 

Terug naar Utiliteit

Voor Van der Ven zijn duurzaamheid en circulariteit niet zomaar containerbegrippen. Het zit in ons DNA gebakken dat we toekomstgerichte en duurzame oplossingen realiseren. De projecten waarbij Van der Ven demontabel, groen en energieneutraal bouwt, stapelen op.

Duurzaam en circulair bouwen

Duurzame oplossingen en circulair bouwen vormen de basis voor onze werkwijze. Een voorbeeld hiervan is de bouw van de groenste busstalling van Nederland: Busstalling Westraven. Dit gebouw is duurzaam, circulair en 100% demontabel uitgevoerd.

Hergebruik van materialen

Een goed voorbeeld is Steunpunt Coenecoop, waarbij Van der Ven samen met de Provincie Zuid-Holland werkt in een bouwteam. Werkvoorbereider Mitchell Bosch: “We zijn in het voortraject van de bouw van steunpunt Coenecoop al aangeschoven bij de opdrachtgever. Zo konden we vroegtijdig aangeven wat de circulariteitsmogelijkheden waren. Er zijn veel bestaande materialen in het ontwerp toegepast, zoals bestaande geveldelen, kozijnen, de bestaande keuken, maar ook funderingsmaterialen van het ‘oude terrein’ zijn hergebruikt bij de nieuwe terreininrichting. Op deze manier is onze expertise op het gebied van duurzaam en circulair bouwen in combinatie met terreininrichting echt optimaal benut.”.

Roel Timmermans Contactpersoon Utiliteit 0418671510 Volgen