Bouw in volle gang!

de werekd mooier maken
Alle Berichten

In opdracht van Brabant Water realiseert Van der Ven spoelwaterterugwinunits (STU’s) op de productielocaties in Tilburg en Loosbroek. De bouw is in volle gang!

Wat is een spoelwaterterugwinunit?

In het zuiveringsproces van grondwater komt vuil spoelwater vrij. Met de inzet van de STU's wordt dit spoelwater vastgehouden en gezuiverd. Vervolgens kan dit water weer worden gebruikt voor het hoogste doel: de productie van drinkwater. Met de bouw van de STU’s legt Brabant Water in het kader van Deltaplan Waterbesparing haar eigen waterverbruik verder aan banden en wordt kostbaar grondwater meer efficiënt ingezet voor drinkwaterbereiding. Echt duurzaam dus!

Aan de slag met de bovenbouw

Na de ondergrondse werkzaamheden wordt er nu hard gewerkt aan de bovenbouw. Daarnaast krijgt ook de sliblijn met de slibindikker en slibpompputten steeds meer vorm.  

Op locatie Tilburg is het gebouw bijna wind- en waterdicht. Na de kerstvakantie gaan we aan de slag met de afbouwwerkzaamheden en starten we met het aanbrengen van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Zodra de bouw klaar is wordt ook het omliggende terrein ingericht zodat de units er netjes bij liggen binnen de omgeving.

Identiek ontwerp

Op locatie Loosbroek is de bouw enkele weken later gestart dan in Tilburg. Doordat het ontwerp van Loosbroek vrijwel identiek is aan Tilburg kunnen we de ervaringen uit Tilburg goed toepassen in Loosbroek. Hierdoor verwachten we de inbedrijfstelling van Loosbroek vrijwel aansluitend aan die van Tilburg te kunnen uitvoeren in juni volgend jaar.