Verhaal Martijn Bot

de werekd mooier maken
Alle Verhalen

De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn duidelijk. Samen moeten we toewerken naar een klimaatneutraal Nederland. Dat betekent dat innovaties nodig zijn. Bij Van der Ven werken we daar graag aan mee. In opdracht van Porthos, een samenwerking van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland, bouwen wij een koelwaterpompgebouw in de haven van Rotterdam. Doel: CO2-reductie van de Rotterdamse industrie.

Martijn Bot van Van der Ven is technisch manager van Project Porthos. “Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage. Een hele mond vol. In simpel Nederlands moet het project gaan bijdragen aan een beter klimaat.”

Technisch kunstje

Martijn vertelt hoe het technisch gezien werkt. “Porthos is een techniek om vanuit de Rotterdamse industrie CO2 op te vangen. Die CO2 gaat vervolgens via ondergrondse leidingen naar een compressorgebouw. Daar wordt de druk verhoogd, en vanaf land wordt het naar lege gasvelden – diep in de Noordzee – toegepompt.” De compressoren moeten gekoeld worden om dit proces mogelijk te maken. Dat is waar Van der Ven inspringt. “Wij bouwen het koelwaterpompgebouw en de bijbehorende zeehavenkade. In Scandinavië is deze techniek al eens toegepast. Daar werkt het goed, en dus doen we het nu ook in Nederland voor het eerst op deze manier.”

Onder één dak

Martijn: “Het interessante is dat binnen dit project bijna al onze expertises aan bod komen: civiel, maritiem en bouwkunde. En werktuigbouwkunde en de elektrische installaties horen ook bij onze opdracht. Een mooi voorbeeld van Van der Ven als totaalaannemer. Dat we dat onder één dak aanbieden, is onze meerwaarde. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging. De verschillende onderdelen staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel. We leren nu minder gefocust te zijn op ons eigen onderdeel. Coördinatie en onderlinge afstemming is essentieel.”

Duurzame stappen zetten

Al sinds 2021 heeft Van der Ven het project in het vizier, vertelt Martijn. “We schreven ons toen al in, maar het project werd vertraagd omdat er bezwaren kwamen op de omgevingsvergunning, vanwege mogelijke stikstofuitstoot tijdens de bouw. Vorig jaar besloot de Raad van State dat het Porthos-project toch mocht starten, omdat de stikstofuitstoot beperkt bleef en geen signifi cant effect op het milieu had.” Het project is een stap in de goede richting voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Begin 2023 kwam de aanbesteding weer op de markt, in september kreeg Van der Ven het project gegund. Martijn: “Wij vinden ook dat je toe moet werken naar complete verduurzaming. Alleen de hernieuwbare brandstoffen om dat nu al te realiseren zijn er nog niet. We willen nú al duurzame stappen zetten. Daarom is een project als Porthos van groot belang.”

Visvriendelijk

In april begint Van der Ven met het bouwen van een stuk kademuur op de Tweede Maasvlakte. Daarna begint de bouw van het koelwaterpompgebouw en tot slot volgen de installaties. Als alles volgens planning verloopt, levert Van der Ven eind 2025 het koelwaterpompgebouw op. Mooi detail: de machine die straks het zeewater filtert, trekt ook kleine visjes die niet tegen de stroming in kunnen zwemmen mee naar binnen. Die worden opgevangen en gaan via een glijbaan terug de haven in.

Martijn kijkt uit naar de start van het project. “We dragen met ons werk straks direct bij aan de CO2- reductie van de Rotterdamse industrie. En daarmee aan een mooie, duurzame wereld.”

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.