Inrichtingselementen Fort bij Vechten

Reconstructie oorspronkelijke begroeiing en realisatie Brug, Coupure en Loods

de werekd mooier maken
Alle Projecten
Fort bij Vechten, Bunnik

Fort bij Vechten is met zijn 17 hectare een van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en valt onder het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Waterlinie is belangrijk nationaal erfgoed en zelfs potentieel werelderfgoed. Vandaar het nationale beleid om de Waterlinie te bewaren en zichtbaar en toegankelijk te maken voor publiek. 

Van der Ven heeft binnen dit historische totaalproject de engineering en bouw van een brug met ophaalgedeelte, een grondwalcoupure (open doorgang in de wal) en een loods bij het fort gerealiseerd. Daarnaast hebben we de oorspronkelijke begroeiing gereconstrueerd. 

Authenticiteit waarborgen

Met name het materiaalgebruik, de duurzaamheid, de constructie en de werkmethode waren hierbij van groot belang om de authenticiteit van het fort te waarborgen. Een mooi voorbeeld hoe vakmanschap, passie en innovatie is toegepastin dit met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerde werk.

Realisatie Brug, Coupure en Loods

Inmiddels is de nieuwe loods intensief in gebruik als receptie van het museum, zijn er kantoren, een werkplaats en zijn er toiletten voor de bezoekers. De nieuwe brug, met aan het eind de grondwalcoupure, vormt de in het oog springende toegang naar het fort.

Inrichtingselementen Fort Vechten

Het werk omvat het reconstrueren van de op tekeningen en het Inrichtingsplan aangegeven ca. 80 meter brede zone over het Fort Vechten, ook wel genoemd "de strook“. De tekeningen geven de oorspronkelijke situatie van rond 1880 weer. De beplanting van deze zone op het fort had destijds een meerledige functie: camouflage van gebouwen en grondlichamen, dienen als gebruiksgroen, voorzien in hakhout, barrièrewerking en gezichtsdekking. De reconstructie omvat de herprofilering van de maaiveldhoogte en het reconstrueren van de oorspronkelijke begroeiing en beplanting, inclusief het aanbrengen en aanpassen van de terreinverhardingen en voorzieningen.

Archeologie, ecologie en openbare voorzieningen

Bij Van der Ven zien we een grote uitdaging in de realisatie van deze strook omdat we ruime ervaring hebben in projecten waar archeologie, ecologie en openbare voorzieningen een onderdeel vormen. Ons uitgangspunt hierbij is dat het risicoloos moet zijn, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, verantwoord en vooral toekomstgericht.

Waterliniemuseum - www.waterliniemuseum.nl -

 

Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S Inrichtingselementen Fort bij Vechten, Bunnik + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S + 29 FOTO'S
Hoe innovatief en toekomstgericht onze projectoplossingen ook zijn, het zijn onze vakmensen die ons werk maken!
Huibert van der Ven, directeur
VERHAAL

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Voer een bedrijf in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een vraag in