De werkzaamheden

Visvijvercomplex De Liskes bestaat uit 13 visvijvers die door een systeem van sloten en stuwtjes worden gevuld en afgelaten. De waterhuishoudkundige kunstwerken waarmee de vijvers worden gevuld en geleegd zijn in slechte staat, deze gaan wij vervangen. Daarnaast gaan wij de doorstroming in de aan- en afvoersloten verbeteren en de kades rondom de vijvers herstellen.  

Een uniek eeuwenoud watersysteem

Het cultuurhistorisch visvijvercomplex De Liskes maakt deel uit van een uniek eeuwenoud watersysteem met heel bijzondere natuurwaarden. Het complex heeft een lange historie, maar de huidige inrichting en kunstwerken zijn omstreeks 1950 aangelegd. Cultuurhistorische overblijfselen van voor 1950 zijn ook nog aanwezig. Naast oude greppelpatronen in de vijvers, liggen ook hele oude veenlagen onder de vijvers, deze mogen niet aangetast worden. Daarom gaan we bij de grondwerkzaamheden voorzichtig te werk.

Samenwerking

Binnen dit project speelt samenwerking een grote rol. Het project is in een Bouwteam met Vereniging Natuurmomenten, Sweco en Van der Ven uitgewerkt. We hebben samen onderzoeken uitgevoerd en het ontwerp gemaakt.

Optimalisatie van het watersysteem

Door deze herstelwerkzaamheden verbeteren we de Flora en fauna in het gebied en met name het leefgebied van de moerasvogels. Bovendien wordt het watersysteem weer op orde gebracht waardoor het in de toekomst beter mogelijk is om water te reguleren. Zo wordt wateroverlast bestreden en droogte voorkomen.