Diefdijklinie
De Diefdijklinie bestaat uit een dijkenstelsel van in totaal 23 kilometer lengte. Het beschermt de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tegen overstromingswater uit de hoger gelegen Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden. In totaal 8 kilometer van de Diefdijk voldeed niet aan de huidige veiligheidsnormen en moest dus worden gestabiliseerd.

Gevaar van piping
Omdat de dijk niet overal stabiel genoeg was, ontstond op een aantal punten het gevaar van piping. Bij piping stroomt water onder de dijk door. In deze gang kan zand worden meegevoerd wat de ondergrond verzwakt. Op verzoek van aanwonenden, die de huidige dijk als verkeersonveilig ervaren, is tevens besloten om ook de weginrichting op de dijk aan pakken. Een uniek integraal project waarin veel partijen van zeer uiteenlopende aard, zoals Waterschap Rivierenland, Van der Ven, maar ook Antea, bewoners, 3 provincies, 6 gemeenten en projectbureau NHW, heel constructief met elkaar samenwerken.

Herkenbaarheid militaire verdedigingslinie
De hernieuwde weginrichting moet leiden tot een verkeers-veiligere dijk. Tevens zal de herkenbaarheid van de oude militaire verdedigingslinie versterkt worden. Naar verwachting is eind 2015 de dijk weer stabiel en veilig. 

Projectportfolio CO2 reductie Dijkverbetering Diefdijklinie