Een uniek dijkversterkingsproject

< class="subtitle">Een dijkversterking, verkeersveiligheid upgrade en visualisatie van objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie!
de werekd mooier maken
Alle Projecten
Diefdijklinie, Rivierenland

De Diefdijklinie bestaat uit een dijkenstelsel van in totaal 23 kilometer lengte. Het beschermt de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tegen overstromingswater uit de hoger gelegen Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden. In totaal 8 kilometer van de Diefdijk voldeed niet aan de huidige veiligheidsnormen en moest dus worden gestabiliseerd.

Gevaar van piping

Omdat de dijk niet overal stabiel genoeg was, ontstond op een aantal punten het gevaar van piping. Bij piping stroomt water onder de dijk door. In deze gang kan zand worden meegevoerd wat de ondergrond verzwakt. Op verzoek van aanwonenden, die de huidige dijk als verkeersonveilig ervaren, is tevens besloten om ook de weginrichting op de dijk aan pakken. Een uniek integraal project waarin veel partijen van zeer uiteenlopende aard, zoals Waterschap Rivierenland, Van der Ven, maar ook Antea, bewoners, 3 provincies, 6 gemeenten en projectbureau NHW, heel constructief met elkaar samenwerken.

Herkenbaarheid militaire verdedigingslinie

De hernieuwde weginrichting moet leiden tot een verkeers-veiligere dijk. Tevens zal de herkenbaarheid van de oude militaire verdedigingslinie versterkt worden. Naar verwachting is eind 2015 de dijk weer stabiel en veilig. 

Projectportfolio CO2 reductie Dijkverbetering Diefdijklinie

 

 

 

Hoe innovatief en toekomstgericht onze projectoplossingen ook zijn, het zijn onze vakmensen die ons werk maken!
Huibert van der Ven, directeur
VERHAAL
NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2017 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie 2016 + 40 FOTO'S Excursie Dijkversterking Diefdijklinie + 40 FOTO'S Reconstructie van kanon opstelplaatsen aan de Diefdijk + 40 FOTO'S Onthulling Militair Wachthuisje Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S Onthulling Militair Wachthuisje Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S Onthulling Militair Wachthuisje Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S Explosievenonderzoek Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S Reconstructie Batterij aan de Broekse Sluis; Geschutsbanket met kanon opstelplaatsen + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S Werk in uitvoering Diefdijklinie! + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S NHW Dijkverbetering Diefdijklinie + 40 FOTO'S
Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.