Centralisatie afvalwaterzuiveringssysteem
Waterschap Rivierenland centraliseert het afvalwaterzuiveringssysteem in het Land van Heusden en Altena. De rioolwaterzuivering Sleeuwijk wordt uitgebreid waardoor er een zuiveringscapaciteit ontstaat van 64.000 inwoners equivalent.

Transportleiding
De bestaande zuiveringen in Aalburg, Eethen en Dussen vervallen na de uitbreiding in Sleeuwijk. Om het afvalwater uit de op deze zuivering aangesloten kernen naar Sleeuwijk te transporteren, realiseren we op elk van deze zuiveringen een transportgemaal. Ook het bestaande gemaal in Meeuwen wordt vervangen. De nieuwe gemalen worden aangesloten op een door ons aangelegde transportleiding van meer dan 13 km. Het leidingtracé wordt zowel in de sleuf als door middel van HDD-boringen gerealiseerd. Gedurende de realisatie blijven alle zuiveringen in bedrijf.

Gereed medio 2019
De voorbereidingen zijn in volle gang. De werkzaamheden starten in 2017 en zullen medio 2019 gereed zijn.