Van der Ven realiseert de aanleg van de Nieuwe Komkommerweg voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het werk begint in augustus 2018 en duurt tot juli 2019.

De Nieuwe Komkommerweg verbindt de zuidelijk gelegen N470 met de noordelijke N473 en vormt daarmee een nieuwe ontsluitingsweg voor de aldaar gevestigde (glastuinbouw)bedrijven. In het plan zitten enkele constructieve uitdagingen waar Van der Ven graag de tanden in zet. Zo gaat het fietsverkeer na afronding veilig onder de nieuwe weg door middels een fietstunnel. Halverwege het traject kruist de Nieuwe Komkommerweg met de Schimmelpennick van der Oyeweg. De uitwerking van deze kruising vindt veilig en effectief plaats.

Rotonde op een brug
Tenslotte sluit de Nieuwe Komkommerweg aan het einde van het traject aan op de N473 (Delftsestraat) middels een rotonde. Deze rotonde wordt deels gerealiseerd op een nieuwe brug die een vaart langs de route overspant. Van der Ven dacht voor de kritieke punten in het project, de fietstunnel, de kruising en de rotonde op de brug, een integrale aanpak en fasering uit. Aandacht voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers zoals fietsers stond hierbij voorop, evenals het managen van bereikbaarheid voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulance.