de wereld mooier maken

Vraag ons bedrijfsmagazine PERSPECTIEF #2 aan

BEKIJK 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, video-opnamen en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Privacyverklaring

Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V. (hierna: Van der Ven), gevestigd aan de Van Heemstraweg 2, 5306 TA Brakel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden privacy een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Wij doen er daarom alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Via deze Privacyverklaring geven we duidelijkheid over wat wij met persoonsgegevens doen.

Toepasselijkheid Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Van der Ven persoonsgegevens verwerkt, waaronder klanten, potentiele klanten van wie Van der Ven contact heeft gelegd of wil leggen, bezoekers van de website ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails en alle andere personen die contact opnemen met ons of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken hiervoor gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen bij een wettelijke verplichting uw BSN verwerken of om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht heeft verstrekt.
  Wij noteren in ieder geval uw naam en contactgegevens ter uitvoering van de overeenkomst. In sommige gevallen kunnen wij u bijvoorbeeld om een kopie van uw identiteitsbewijs en/of uw BSN vragen in verband met een wettelijke verplichting of om een medische keuring.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin wij u opdracht hebben verstrekt.
  Wij noteren in ieder geval uw naam en contactgegevens ter uitvoering van de overeenkomst. In sommige gevallen kunnen wij u bijvoorbeeld om een kopie van uw identiteitsbewijs en/of uw BSN vragen in verband met een wettelijke verplichting of om een medische keuring.
 • Het onderhouden van contact met u.
  Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons systeem en kunnen worden gebruikt voor telefonisch contact, updates, het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie. 
 • Het verbeteren van onze product- en diensteninformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.
  Wij kunnen u vragen om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder onderzoek ontvangt u informatie over de werkwijze en hoe wij met uw gegevens omgaan.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website www.vanderven.nl.
 • Het maken van gebruikersstatistieken.
  Gebruikersstatistieken stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.
 • Bedrijfsbeveiliging.
  Indien u ons kantoor bezoekt of onze projectlocaties kunnen er camerabeelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van onze mensen, materieel en materiaal en het trachten te voorkomen van diefstal. Camerabeelden worden in beginsel na 10 dagen vernietigd.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
  Wanneer wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  Wanneer tussen u en Van der Ven een overeenkomst wordt gesloten of in de aanloop daarvan verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is. U heeft het recht om verwerking van persoonsgegevens te weigeren. Wij kunnen dan niet tot uitvoering van de overeenkomst overgaan. 
 • Wettelijke verplichting
  In sommige gevallen kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs en/of uw BSN vragen in verband met een wettelijke verplichting. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren. Wij kunnen dan niet tot uitvoering van de overeenkomst overgaan. 
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken indien sprake is van een gerechtvaardigd belang en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Verwerkers

Alleen onze medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in onze systemen. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is of ter uitvoering van de overeenkomst. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij analytische cookies. Deze leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Op deze manier kunnen wij websitebezoekers beter begrijpen. Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Ook bestaat de kans dat Facebook en LinkedIn cookies kunnen plaatsen, omdat wij de mogelijkheid bieden om content te delen. Wij hebben hier geen invloed op.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Daarbij zullen wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. De duur van deze bewaartermijn verschilt per dienst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen we technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer wij bij de verwerking verwerkers inschakelen, dan spreken we met deze partijen af dat ze minimaal gelijkwaardige maatregelen treffen. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een brief sturen naar:
G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, t.a.v. Verwerking Persoonsgegevens, Postbus 13, 5306 ZG Brakel.

Om zekerheid te hebben dat uw verzoek, bezwaar, klacht of vraag daadwerkelijk door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden, waarbij uw pasfoto, machine readable zone (strook met nummers onderaan uw paspoort), het paspoortnummer en uw BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wij wijzen u erop dat u zich altijd kan wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen wanneer er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of wanneer de regelgeving wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.