Spraakmakende innovaties

de werekd mooier maken

Vraag ons bedrijfsmagazine PERSPECTIEF #2 aan

BEKIJK 
Alle Over ons

In de afgelopen jaren zijn door Van der Ven, samen met opdrachtgevers en samenwerkingspartners, diverse spraakmakende innovaties tot stand gekomen. Oplossingen die ontstaan zijn aan de hand van complexe en vaak uitdagende vraagstukken die de samenleving een stuk veiliger, leefbaarder en vaak ook mooier maken.

Dunea Duin & Water - spoelwaterverwerking voor Scheveningen

Vuil spoelwater komt vrij als de snelfilters, koolfilters en langzame zandfilters met lucht en water worden schoongespoeld. Door het ontwerpen en bouwen van een verwerkingsinstallatie wordt spoelwater weer geschikt gemaakt voor hergebruik in het zuiveringsproces.

Minder belastend voor het milieu

Deze manier van recycling is niet alleen efficiënt, maar voorkomt ook dat het milieu wordt belast met afvalwater. Het schone spoelwater gaat terug naar de verdeelbak van de snelfilters en komt daar weer in het hoofdproces terug.

200918 Spoelwaterverwerking voor Dunea gebouwd door Van der Ven 10

 De oude situatie20210621 Vanderven en dunea 13

De nieuwe situatie

Dijkversterking Gameren - grofzandbarrière en het tegengaan van piping

In Gameren aan de rivier de Waal wordt door de Aannemerscombinatie Martens en Van Oord & Van der Ven, in opdracht van Waterschap Rivierenland, een innovatief dijkversterkingsproject uitgevoerd. Voor het eerst wordt een nieuw ontwikkelde techniek ‘de grofzandbarrière’ toegepast om de dijken duurzaam te versterken.

Natuurlijk zandfilter

Bij deze techniek wordt een sleuf van grof zand nabij de dijk ingebracht. Het fijne aanwezige zand wordt hierbij vervangen door grover zand. Het grove zand werkt als een natuurlijk filter dat stroming onder de dijk doorlaat en mee stromende zandkorrels tegenhoudt. Mee stromende zandkorrels onder een dijk wordt ook wel piping genoemd.

Voorkomen van ‘piping’

Piping is het verschijnsel waarbij water dat onder de dijk doorstroomt zand meeneemt, ook wel uitspoeling genoemd. Hierdoor verzwakt de dijk als gevolg van waterdruk bij hoge waterstand aan de waterzijde van de dijk. Als piping niet wordt gestopt kunnen delen van de dijk bezwijken.

Gameren 6

 

Gesloten frontboring Blauwe Ader Tilburg

Tilburg kampt met wateroverlast op straat na heftige regenval. Om dit probleem aan te pakken bedacht de gemeente de ‘Blauwe ader’. Een omvangrijk stelsel van ondergrondse leidingen bedoeld om hemelwater te bergen en af te voeren. In dit geval betreft het een tracé van maar liefst 3,2 km lengte. Door Van der Ven wordt vanaf 2012 in verschillende fasen een nieuw riool gerealiseerd. Ook wordt het nieuwe riool op diverse plaatsen aangesloten op bestaande structuren.

Innovatieve werkwijze, geen overbodige kuipen

Omdat alle werkzaamheden plaats vinden in en nabij het drukke centrum van Tilburg, is het van groot belang om zo snel en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Het aantal kuipen binnen het project wordt daarom zoveel als mogelijk beperkt. Om op diepte van soms meer dan 11 meter te komen worden per traject zowel een pers- als twee ontvangstkuipen gerealiseerd, waarbij de beperkte ruimte optimaal benut wordt. Hierdoor zorgen we niet alleen voor een beperkte overlast voor omwonenden en aanliggende bedrijven, maar dragen we ook maximaal bij aan het verminderen van CO2 uitstoot. Ook de verkeershinder wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Boren van binnenuit

Met behulp van gesloten frontboringen met uitdagende lengtes tot maar liefst 1,2 kilometer, wordt onder de grond van binnenuit geboord. Rioolwater kan hierdoor ook in de toekomst vanaf het centrum worden afgevoerd. Om trillingen, geluid- en stofoverlast te beperken is bij het realiseren van de kuipen voor een techniek gekozen die gebruik maakt van soilmixwanden en damwanden.

Nieuw eindgemaal                                                                                                            

Aan het eind van het tracé, op de kruising van de Midden Brabantweg met de Burgemeester Bechtweg, is een nieuw eindgemaal gebouwd. Door Van der Ven ontworpen en gebouwd en afgestemd op de hedendaagse wensen en normen.

Samenwerking Van der Ven met K-Boringen

De gesloten frontboringmethode voeren we uit in nauwe samenwerking met het Belgische K-Boringen. Een bijzonder prettig samenwerkingsverband waaruit al meerdere innovatieve oplossingen en werkmethodes zijn voortgekomen.

Tilburg Enschotsestraat rioolboring5

 

Dunea Duin & Water - 'Relining' techniek toegepast voor renovatie ruwwater transportleiding

De ruwwater transportleiding Berkheide, die onderdeel is van het totale transportleidingstelsel tussen Brakel, Bergambacht, Scheveningen, Monster en Katwijk, moest worden gerenoveerd. Via deze leiding wordt een deel van de infiltratieplassen in het duingebied gevuld. Het water wordt op natuurlijke wijze door het zandpakket gezuiverd en vervolgens verder vervoerd. De consumenten van Dunea in het westelijk deel van Zuid-Holland krijgen hierdoor helder stromend drinkwater uit de kraan.

Lange kous door UV uitgehard

De renovatiemethode die Van der Ven hiervoor toegepast heeft heet ‘relining’. Bij deze techniek wordt als het ware een lange kous door de buizen heen gelierd en door UV-licht uitgehard. De gebruiksduur van de leiding wordt hierdoor met ca. 50 jaar verlengd, een fantastisch resultaat. Door een intensieve samenwerking tussen Van der Ven en Dunea is een werkmethode ontwikkeld waardoor lengtes tot 600 meter in één keer gerelined kunnen worden.

Beperken omgevingshinder

Bijzonder is dat deze innovatieve methode plaatsvindt zonder tussenkuipen, waardoor de omgevingshinder tot een minimum wordt beperkt.

bd7a9a38 ada1 48df bcf2 215fb0b9effa

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.