de wereld mooier maken

Vraag ons bedrijfsmagazine PERSPECTIEF #2 aan

BEKIJK 
Alle Over ons

Waar gaan wij voor?

Wij van Van der Ven leveren innovatieve en duurzame prestaties met betrekking tot het adviseren, ontwerpen, bouwen en onderhouden van infrastructurele projecten.

Vanuit onze lijfspreuk “De wereld mooier maken” creëren we  meerwaarde voor onze opdrachtgevers, medewerkers en partners door het samenbrengen van mensen, kennis en middelen tijdens alle stadia van de projectketen met als doel , duurzame projecten te realiseren die toekomstgericht zijn met een maatschappelijke meerwaarde.


Hoe zien wij de wereld van morgen en onze rol daarin?

Wij spelen in op de veranderende markt en nemen onze volledige ketenverantwoordelijkheid.

Ons doel is de opdrachtgever te ontzorgen.

Om dit doel te bereiken achten wij het van groot belang dat wij als leverancier;

 • meerwaarde creëren voor onze opdrachtgevers.
 • duurzame oplossingen.
 • onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden.
 • technisch, organisatorisch en financieel in control zijn.
 • transparant zijn naar onze opdrachtgever en omgeving.
 • in staat zijn aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen.
 • multidisciplinaire projecten van initiatiefase tot en met de onderhoudsperiode kunnen managen.

Hoe doen wij dat in 2024?

Onze focus is gericht op een combinatie van cultuur, structuur en beheerste processen.

 • De beste prijs- / kwaliteitverhouding plus gedegen en moderne projectmanagementcapaciteiten zijn van groot belang
 • Wij streven naar continue verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en rendement.
 • Door continu te investeren in duurzaam materieel verlagen wij onze emissies.
 • Wij doen er alles aan om persoonlijk letsel, materiële en milieuschade te voorkomen, door veiligheidsgedrag te bevorderen.
 • Wij bieden onze medewerkers maximale ontplooiingsmogelijkheden en een inspirerend, gezond en veilig werkklimaat, waarin collegialiteit, diversiteit, deskundigheid, slagvaardigheid, betrouwbaarheid, transparantie, eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Dit vereist passie, een goede samenwerking, inzet en betrokkenheid, waarbij het management een voorbeeldfunctie vervult.

Kernwaarden

Innovatief, meerwaarde creëren, ontzorgen, veilig, duurzaam, transparant, in control zijn, deskundig, betrouwbaar, verantwoordelijk, samenwerken, inzet tonen en betrokkenheid.

Door jaarlijks doelen te stellen geven we concreet gestalte  aan het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. De doelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en waar nodig bijgesteld. De directie stelt de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar voor de realisatie van beleid en doelstellingen. De uitvoering van het beleid vergt de inzet van de gehele organisatie. De directie verwacht daarom van alle medewerkers een actieve bijdrage bij de realisatie van het beleid.

Borging vindt plaats middels het managementsysteem dat is gebaseerd op ISO 9001, VCA**, ISO 14001, Veiligheidsladder trede 3, BRL ERB 3000, CO2-prestatieladder niveau 5 en BRL SIKB 7000 protocollen 7001 en 7004.

Brakel, 31 januari 2024

H.A. van der Ven, H. van Daalen en M. den Otter 

Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.