Nieuw project!

de werekd mooier maken
Alle Berichten

In opdracht van Porthos, een samenwerking van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN, gaat Van der Ven het koelwaterpompgebouw realiseren, een cruciaal onderdeel van het compressorstation. Een mooi en uitdagend project waarmee we de wereld weer een stukje mooier mee kunnen maken!

Wat is Porthos en hoe werkt het?

Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Met het project biedt Porthos bedrijven de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te verminderen. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de klimaatdoelstellingen in Nederland en de energietransitie.

De infrastructuur bestaat uit een leiding door het havengebied, een compressorstation voor het doorvoeren en op de juiste druk brengen van CO2, een leiding in de zeebodem en opslagfaciliteiten op de Noordzee. Porthos is door de Europese Unie erkend als Project of Common Interest en heeft een subsidie van €102 miljoen toegekend gekregen.

CCUS keten

De werkzaamheden

Van der Ven heeft in oktober 2023 de definitieve gunning ontvangen voor de realisatie van het koelwaterpompgebouw. Het koelwaterpompgebouw is onderdeel van het compressorstation. In het compressorstation wordt de CO2 op hoge druk gebracht en wordt de temperatuur voor het transport naar het platform geregeld. Om te zorgen dat de temperatuur door de compressie niet te hoog oploopt, worden de installaties in het compressorstation gekoeld met water. Dit water wordt gepompt vanuit het kanaal met het koelwaterpompgebouw. Van der Ven gaat dit gebouw realiseren.

Compressorstation met tekst

Een uitdagend project

De opdracht omvat het uitwerken van het ontwerp, de realisatie van het koelwaterpompgebouw en behorende installaties  en de realisatie van een kademuur.

Binnen het project komen veel disciplines samen, die zowel in het ontwerp als uitvoering gecoördineerd moeten worden. Dit loopt uiteen van maritiem en betonbouw tot elektrotechniek en bouwkundige details. Daarbinnen moeten ook nog verschillende werktuigbouwkundige installaties worden ingepast. Dit alles speelt zich af op een relatief klein bouwterrein. Een uitdagend project dus!

Martijn, Projectleider

Planning

De komende tijd gaan we aan de slag met de voorbereiding en het uitwerken van het ontwerp. We verwachtten in de eerste helft van 2024 met de bouw van het koelwaterpompgebouw te starten.


Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.