Tijdens de restauratiewerkzaamheden voor de gemeente Houten op Fort Honswijk is bij 1 van de te restaureren monumentale gebouwen de originele gevel uit 1879 ontdekt.

Het vermoeden dat deze originele 19e -eeuwse gevel achter een voorzetgevel stond was er, maar werd bevestigd na het ontdekken van een historische foto. Nader onderzoek heeft bevestigd dat er in de jaren ’70 van de vorige eeuw een voorzetgevel voor de oorspronkelijke is opgetrokken.

Hierop volgde overleg tussen de gemeente Houten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Van der Ven. En is er besloten de voorzetgevel niet te restaureren, maar te verwijderen en volgens een restauratieplan de originele gevel weer in ere te herstellen. Bekijk de video van de Historische vondst, het resultaat volgt natuurlijk later!