Gunning TOP-halte Leyweg Den Haag
In opdracht van gemeente Den Haag gaat Van der Ven het reizigersknooppunt Leyweg transformeren. De opdracht bestaat uit het vernieuwen van de huidige maaiveldinrichting en het realiseren van twee nieuwe halteperrons bestaande uit een architectonisch verfijnde en lichte overkappingsconstructie.

Design en construct
Het werk is aanbesteed met als basis de UAV-gc waarbij Van der Ven verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie. Gemeente Den Haag heeft geselecteerd op basis van EMVI met als gunningscomponent het ontwerp. Tijdens de aanbestedingsfase heeft het tenderteam de eisen en de ambities van de gemeente vertaald naar een hoogstaand aanbiedingsontwerp dat maximaal rekening houdt met onderhoudbaarheid, kwaliteit, reizigerscomfort en de inpassing van de bestaande bomen.

Ambitieus ontwerp
Bij inschrijving heeft het tenderteam een ambitieus ontwerp opgesteld. De perronoverkapping bestaat uit een ruitenstructuur die als een langwerpige schijf rust op ranke pilaren. De kapconstructie sluit aan bij de vormentaal van het architectonische gemeentekantoor Escamps en Centraal station den Haag. Net als in ons project Busstation Noord verwerken wij in de constructie de data en hemelwatertracé. Deze componenten zijn onzichtbaar weggewerkt maar door innovatieve oplossingen altijd bereikbaar en vervangbaar.

Bomen door het dak
Op de locatie waar de nieuwe perrons worden gerealiseerd staan voor de omgeving beeldbepalende bomen. Deze bomen blijven gehandhaafd en groeien straks verder door de overkappingsconstructie. Om de bomen maximaal te omklemmen is gekozen voor een ruitenstructuur. De kap én de infrastructuur voorziet in toekomstige groei van de boom door onder andere het realiseren van een groeiplaats met de juiste bodem- en voedingsstoffen en een watergeefvoorziening.

Onderhoudsvriendelijk
De kapconstructie bestaat uit een open- en een gesloten dakvlak. De staanders in het gesloten dakvlak vormen de hemelwaterafvoeren. De staanders in het gesloten dakvlak vormen de aanvoer voor de electra- en datakabels. Alle liggers van de overkappingsconstructie zijn hol zodat ook in de toekomst door de constructie nieuwe kabels en leidingen gevoerd kunnen worden. Daardoor treedt er geen esthetische afbreuk op.

Grote tijdsdruk
De nieuwe overkapping en de maaiveldinrichting zijn augustus 2017 gereed. In minder dan 3 maanden stellen wij het ontwerp op. Aansluitend realiseren wij, met dezelfde doorlooptijd, in 3 maanden tijd het werk buiten. Al in de tenderfase is gekozen voor slimme ontwerpoplossingen zoals repeterende segmenten van staal en toepassing van prefab beton. Daardoor worden productie- en montagefouten voorkomen en is het werk binnen de gestelde tijd uitvoerbaar.  

Maaiveldinrichting en duikerbrug
Naast de perronoverkappingen behoort ook het upgraden van de maaiveldinrichting en het aanbrengen van een duikerbrug tot de scope. Het gehele gebiedt wordt getransformeerd naar een hoogwaardige transferomgeving voor reizigers en winkelend publiek.

Vanaf augustus 2017 is Den Haag een toonaangevende TOP-halte rijker.