De werkzaamheden ten behoeve van de centralisatie van het afvalwatersysteem in het Land van Heusden en Altena lopen volledig op schema. Van der Ven vindt het tijd voor een update over dit werk, dat bijna letterlijk in onze achtertuin plaatsvindt.

De aanleg van het transportleidingtracé is in de afrondende fase. Dit deeltracé van ongeveer 2,5 kilometer vanaf de (nu nog) RWZI Wijk en Aalburg tot aan de provinciale weg N283 is geheel gereed, op een aansluiting na. Binnen dit tracé vinden 2 kruisingen met belangrijke drinkwaterleidingen van Brabant Water plaats. Hiervoor zetten we gestuurde boringen in. Een gestuurde boringen zetten we ook in om de provinciale weg N267 te kruisen.

Succesvol in gebruik genomen
Het deeltracé van 1,5 kilometer tussen de (nu nog) RWZI Eethen tot aan de provinciale weg N283 is geheel gereed. Het deeltracé tussen (nu nog) RWZI Dussen en de RWZI in Sleeuwijk betreft het grootste tracé. Dit tracé heeft een lengte van 10 kilometer. In dit tracé is 6,5 kilometer GVK persleiding aangelegd en zijn 15 horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd. Middels één van deze gestuurde boringen is een succesvolle kruising van de op palen gefundeerde A27 gerealiseerd!

Voortgang bouw rioolgemalen
Inmiddels zijn ook de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de 4 rioolgemalen gestart. Op drie locaties waar nu rioolwaterzuiveringen staan worden rioolgemalen gebouwd. Daarnaast wordt ook een bestaand rioolgemaal vervangen.

Voortgang renovatie RWZI Sleeuwijk
Ook op rioolwaterzuivering in Sleeuwijk wordt veel voortgang geboekt. In het voorjaar van 2017 is gestart met de eerste werkzaamheden voor de renovatie en uitbreiding van de RWZI. De RWZI dient tijdens de renovatie in bedrijf te blijven waardoor de onderdelen van de zuivering gefaseerd worden gebouwd. De eerste nieuw installaties zijn inmiddels in bedrijf genomen, en de werkzaamheden liggen op schema.