Het kantoor, het magazijn en de transformatorruimte zijn opgeleverd en klaar voor de overdracht aan Provincie Utrecht. Daarnaast zijn de installaties getest en gekeurd. Momenteel worden de laatste installatiewerkzaamheden in de werkplaats afgerond, waarna ook dit onderdeel van het werk opgeleverd wordt.

Naast het gebouw werken we ook aan het omliggende remiseterrein. De ondergrondse infra is aangebracht en op dit moment wordt er hard gewerkt aan de verharding van het terrein. Wekelijks wordt er een nieuwe fase afgerond! Daarnaast is bijvoorbeeld de fietsenstalling al gerealiseerd en zijn de contouren van de brandwanden zichtbaar. De werkzaamheden zijn door ons in beeld gebracht! Bekijk de beelden hieronder.

Het project verloopt tot op heden voorspoedig en volgens planning. Naar verwachting leveren we het terrein en de werkplaats begin juli op en kan de nieuwe dienstregeling vanaf 10 juli 2021 vanaf de nieuwe busstalling Westraven plaatsvinden.

De busstalling wordt ook wel de groenste busstalling van Nederland genoemd, de busstalling is namelijk duurzaam gebouwd. Op het dak van de werkplaats liggen zonnepanelen. Bovenop het kantoor is een groen dak aangebracht en in de werkplaats wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van daglicht. De brandwanden worden voorzien van verschillende klimplanten en de terrein begrenzing wordt voorzien van klimplanten, bomen en bosplantsoen. Tevens zullen er ook insectenhotels en broedkasten worden geplaatst om het groene karakter en de biodiversiteit zoveel mogelijk te stimuleren.