Alle Berichten

In opdracht van Waterschap De Dommel start aannemerscombinatie Van der Ven – Martens en Van Oord een project om de waterveiligheid in Sint-Oedenrode te verbeteren. Door de herinrichting van het winterbed en rivierbed van de Dommel wordt het risico op overstromingen aanzienlijk verkleind.

Droge voeten

Waterschap De Dommel heeft de verantwoordelijkheid om de bebouwde kom van gemeenten te beschermen tegen overstromingen. De Dommel stroomt dwars door het hart van Sint-Oedenrode. De huidige waterkering voldoet niet overal meer aan de vereiste normen, waardoor het risico op overlast bij hoog water toeneemt. Daarom is besloten om de ruimte voor de Dommel te vergroten in plaats van de keringen te verhogen. Dit moet resulteren in een robuust beekdal waar extreme neerslag geen overlast meer veroorzaakt. Om dit te realiseren, maakt de aannemerscombinatie de omgeving van de Dommel klimaatbestendig door het gebied opnieuw in te richten en extra groen aan te planten.

De werkzaamheden omvatten onder andere:

  • Aanleg van een winterbed tot 25 meter breed op specifieke locaties.
  • Aanpassing van vijf bruggen die door de verbreding van het stroomgebied niet lang genoeg meer zijn, waarbij bestaande brugdelen zoveel mogelijk worden hergebruikt.
  • Aanpassingen aan de riolering van Sint-Oedenrode.
  • Realisatie van recreatieve voorzieningen en een ecologische verbindingszone langs de Dommel binnen de bebouwde kom.

Planning

De voorbereidingen zijn in volle gang. De uitvoering van de werkzaamheden buiten start naar verwachting medio juni en de oplevering wordt in de zomer van 2025 verwacht.


Cta afbeelding

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een bedrijf in
Vul telefoonnummer in
Vul een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.