Actualiteiten

De laatste activiteiten omtrent Van der Ven

11 november 2019

In Leerdam zijn we inmiddels een flink eind gevorderd met de reconstructiewerkzaamheden. Een aantal straten onderging al de gedaanteverandering van de oude gedateerde bestrating naar de nieuwe frisse inrichting. Tegelijkertijd wordt het grootste...

04 november 2019

BUNNIK - Het gebeurt niet vaak dat een gemeente tijd en geld vrijmaakt voor het aanleggen van een tankversperring. Toch gebeurde dat vanochtend in Bunnik. De gemeente was daar hard aan het werk met het aanleggen van een...

30 oktober 2019

Terugkijkend op eerste fase Moerriool
Wat startte als een traditioneel uitvoeringsbestek, heeft door optimale inzet van de 3 betrokken partijen geresulteerd in een zoektocht naar de beste oplossingen voor het oudste riool...

28 oktober 2019

Van der Ven renoveerde het rioolgemaal Albano èn vernieuwde de rioolleiding tussen de rioolgemalen Albano en Bosschenhoofd voor Waterschap Brabantse Delta. Albano is hiermee werktuigbouwkundig, electrotechnisch en bouwkundig geoptimaliseerd...

23 oktober 2019

De Alliantie Dijkenbouwers is gestart met metingen op de IJsseldijk tussen Wapenveld en Hattem. De Dijkenbouwers, bestaande uit de aannemersbedrijven Martens en Van Oord, Ballast Nedam en Van der Ven, gaan de versterking van dit dijktracé...

15 oktober 2019

Bij de aanbesteding voor TSNO, transportstelsels regio Noord, is door opdrachtgever Waterschap Rivierenland gekozen voor een BVP contract. Van der Ven heeft de opdracht gegund gekregen door onder andere het beste uitvoeringsplan aan te...

09 oktober 2019

Gisteren werd de Komkommerweg in Pijnacker officieel opgeleverd. Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Ilona Jense, gedeputeerde Floor Vermeulen en MRDH-vertegenwoordiger Simon Fortuyn. 

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is...

07 oktober 2019

Aan Busker en Van der Ven de eer de realisatie 'reconstructie kademuur Veerweg Zaltbommel' uit te voeren voor de gemeente Zaltbommel. Afgelopen donderdag...

23 september 2019

Het verbod op asbestdaken mag dan wel voorlopig van de baan zijn, maar wist u dat asbestdaken wel een steeds groter risico worden voor u als eigenaar?

“Hoezo dan” denkt u nu misschien? De asbestdaken die er nu nog liggen zijn aan...

16 september 2019

Het verbod op asbestdaken mag dan wel voorlopig van de baan zijn, maar wist u dat er misschien binnen in uw huis wel grotere asbest risico’s zijn dan u nu vermoedt?

“Hoezo dan” denkt u nu misschien? Asbest kan ook in uw woning...

09 september 2019

Het verbod op asbestdaken mag dan wel voorlopig van de baan zijn, maar wist u dat asbestdaken wel een steeds groter risico worden voor u als (huis)eigenaar?

“Hoezo dan” denkt u nu misschien? Steeds meer verzekeraars sluiten dekking...

02 september 2019

De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal tussen Wapenveld en Gemeente Hattem wordt verbeterd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft na aanbesteding de opdracht gegund aan...

17 juli 2019

Minister van Engelshoven (OCW) heeft de deeltijdstudenten van bachelor- en AD-opleidingen Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen toegesproken voor het behalen van hun hbo-techniek diploma. Ze ging in gesprek met 3...

12 juli 2019

Het fietspad langs de N470 is weer open! Na een jaar hard werken is de fietstunnel onder de nieuwe Komkommerweg klaar. Er kan weer gefietst worden langs de N470 van Delfgauw naar Pijnacker en andersom. Kinderen van de Johannesschool...

08 juli 2019

Het moerriool, het hoofdriool van de stad Arnhem, wordt op dit moment gerenoveerd. Het ondergrondse gewelf met een Parijse allure tussen de Zijpse Poort en de Boterdijk is ruim een kilometer lang en ligt op sommige plekken wel 10 meter onder de...

30 mei 2019

De Afgedamde Maas is voor Dunea heel belangrijk. Het is namelijk de bron voor drinkwater voor 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Maar de Afgedamde Maas is ook een bron van beleving, van plezier en van een fijne...

16 mei 2019

Vlakbij de P+R Westraven realiseert de provincie Utrecht een nieuwe, duurzame busstalling. Daarvoor is opdracht gegeven aan G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Op 16 mei 2019 tekenden gedeputeerde Dennis Straat en directeur Huibert...

02 mei 2019

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt sinds september vorig jaar gewerkt aan de aanleg van de Komkommerweg, een nieuwe uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Voor G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf een mooi...

26 april 2019

Vanaf half april vernieuwt G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf voor Waterschap Brabantse Delta de rioolleiding tussen het rioolgemaal Bosschenhoofd en het rioolgemaal Albano en renoveert het rioolgemaal...

25 april 2019

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en CO2-reductie zijn onderwerpen waar Van der Ven serieus mee bezig is. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines leidt tot onnodige...

16 april 2019

ZALTBOMMEL - Het technisch onderwijs in de Bommelerwaard is belangrijker dan ooit, want in het bedrijfsleven is een gierend tekort aan personeel. Het Cambium College in Zaltbommel zet hier al jaren vol op in maar kan nu een tandje bijzetten,...

10 april 2019

Kom kijken hoe de weg wordt aangelegd! Breng een bezoekje aan de Komkommerweg....

  • laat je rondleiden door de mensen die dagelijk aan het werk zijn
  • loop alvast eens over de weg en bekijk de

03 april 2019

In februari 2018 startte Van der Ven met de nieuwbouw van Gemaal Noord-Linschoten in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een poldergemaal aan de Noord-Linschoterzandweg tussen Oudewater en Linschoten. 

Inmiddels...

28 maart 2019

In 2018 zijn we begonnen met de uitvoering in de Leerdamse woonwijk Achter de Pijp om de komende jaren 'als een soort treintje door de wijk te bewegen' met het vervangen en herinrichten van het riool- en straatwerk voor opdrachtgever gemeente...

25 maart 2019

In opdracht van Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch realiseert Evides Waterbedrijf een nieuw waterinnamepompstation aan de Bergsche Maas met transportleidingen naar De Gijster. G. van der Ven B.V....