Actualiteiten

De laatste activiteiten omtrent Van der Ven

12 juli 2019

Het fietspad langs de N470 is weer open! Na een jaar hard werken is de fietstunnel onder de nieuwe Komkommerweg klaar. Er kan weer gefietst worden langs de N470 van Delfgauw naar Pijnacker en andersom. Kinderen van de Johannesschool...

08 juli 2019

Het moerriool, het hoofdriool van de stad Arnhem, wordt op dit moment gerenoveerd. Het ondergrondse gewelf met een Parijse allure tussen de Zijpse Poort en de Boterdijk is ruim een kilometer lang en ligt op sommige plekken wel 10 meter onder de...

30 mei 2019

De Afgedamde Maas is voor Dunea heel belangrijk. Het is namelijk de bron voor drinkwater voor 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Maar de Afgedamde Maas is ook een bron van beleving, van plezier en van een fijne...

16 mei 2019

Vlakbij de P+R Westraven realiseert de provincie Utrecht een nieuwe, duurzame busstalling. Daarvoor is opdracht gegeven aan G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Op 16 mei 2019 tekenden gedeputeerde Dennis Straat en directeur Huibert...

02 mei 2019

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt sinds september vorig jaar gewerkt aan de aanleg van de Komkommerweg, een nieuwe uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Voor G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf een mooi...

26 april 2019

Vanaf half april vernieuwt G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf voor Waterschap Brabantse Delta de rioolleiding tussen het rioolgemaal Bosschenhoofd en het rioolgemaal Albano en renoveert het rioolgemaal...

25 april 2019

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en CO2-reductie zijn onderwerpen waar Van der Ven serieus mee bezig is. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines leidt tot onnodige...

16 april 2019

ZALTBOMMEL - Het technisch onderwijs in de Bommelerwaard is belangrijker dan ooit, want in het bedrijfsleven is een gierend tekort aan personeel. Het Cambium College in Zaltbommel zet hier al jaren vol op in maar kan nu een tandje bijzetten,...

10 april 2019

Kom kijken hoe de weg wordt aangelegd! Breng een bezoekje aan de Komkommerweg....

  • laat je rondleiden door de mensen die dagelijk aan het werk zijn
  • loop alvast eens over de weg en bekijk de

03 april 2019

In februari 2018 startte Van der Ven met de nieuwbouw van Gemaal Noord-Linschoten in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een poldergemaal aan de Noord-Linschoterzandweg tussen Oudewater en Linschoten. 

Inmiddels...

28 maart 2019

In 2018 zijn we begonnen met de uitvoering in de Leerdamse woonwijk Achter de Pijp om de komende jaren 'als een soort treintje door de wijk te bewegen' met het vervangen en herinrichten van het riool- en straatwerk voor opdrachtgever gemeente...

25 maart 2019

In opdracht van Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch realiseert Evides Waterbedrijf een nieuw waterinnamepompstation aan de Bergsche Maas met transportleidingen naar De Gijster. G. van der Ven B.V....

14 maart 2019

Op dit moment is het sluiseiland van Dunea bij het inname punt in Poederoijen het middelpunt van activiteiten. Hier worden de voorbereidingen getroffen voor het vervangen van de...

05 maart 2019

Tussen de kassen krijgt de nieuwe Komkommerweg steeds meer vorm. Vrachtwagenchauffeurs met ladingen komkommers, tomaten en gladiolen moeten nog voor zo’n vijf maanden een enkelbaans weggetje delen met fietsers en automobilisten voordat de 800...

28 februari 2019

Zou het niet geweldig zijn: 'Een volledig energieneutrale bouwplaats op waterstof?' Van der Ven waakt voor hun wensdroom. Vanuit die gedachte vinden onderzoeken plaats naar de diverse mogelijkheden om waterstof toe te passen. De visie...

20 februari 2019

Dinsdag 12 februari jongstleden heeft wederom de jaarlijkse audit plaatsgevonden voor ons certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf - ERB BRL 3000. De auditor van Stichting ERM, Erkende Restauratiekwaliteit...

18 februari 2019

Fase 1 van de verbouwing van St. Middelkoop & Zn Zaltbommel is van start gegaan. Het asfalt en beton zijn verwijderd, de bodemsanering is uitgevoerd volgens ...

12 februari 2019

Welke functie past bij jou en wat is je beste carrièrekeuze? Onze collega Arnoud deelt zijn ervaringsverhaal in zijn zoektocht als startend ingenieur in de arbeidsmarkt. Na zijn opleiding Civiele Techniek aan de ...

09 februari 2019

Afgelopen weekend bezochten de 'Gouden Drol' winnaars het oudste riool van Nederland. Het 150 jaar oude en 1100 meter lange Moerriool, alias de Nachtgracht, is 10 meter onder Arnhem te vinden. Na de veiligheidsinstructie kregen de winnaars...

30 januari 2019

Animatie | Arnhems grootste historische gebouw staat op instorten. Nee, niet de Eusebiuskerk, maar het ondergrondse broertje van de Jansbeek. Het hoofdriool van de stad, de Nachtgracht. 150 Jaar oud, meer dan 1 kilometer lang....

28 januari 2019

Brug Veld 8 in het centrum van Delft wordt een betonnen brug voor zowel voetgangers als gemotoriseerd vervoer. De brug wordt aan beide zijden voorzien van een leuning en op het wegdek wordt een slijtlaag aangebracht. Onder de brug komt...

21 januari 2019

In opdracht van Evides Waterbedrijf realiseert Van der Ven het nieuwe, hoogwaardige, innamepompstation aan de Bergsche Maas. Het huidige innamepunt voor drinkwateropslag in Spaarbekken De Gijster dateert uit 1973. Dit systeem voldoet niet...

07 januari 2019

In december was het de beurt aan de leerlingen van het Cambium College om hun ontwerpen tijdens de Beta Challenge te presenteren aan Van der Ven. Iedere projectgroep heeft zijn ontwerp toegelicht en kreeg een aantal kritische vragen van de...

17 december 2018

Met grote verslagenheid hebben we op vrijdag 14 december jongstleden kennis genomen van het overlijden van To van der Ven. Zij was sinds 5 juni 2011 weduwe van onze oud-directeur en oprichter van ons bedrijf Gerrit van der...