Actualiteiten

De laatste activiteiten omtrent Van der Ven

03 december 2019

Aan de Strijbeekseweg in Strijbeek realiseert ‘Vereniging Markdal duurzaam en vitaal’ de Markhoeve. De Markhoeve wordt een proefboerderij voor biobased gewassen. In het experimenteel landgoed worden kleinschalige bedrijven, een praktijkcentrum...

02 december 2019

De Varkenssluis is gelegen in de Nieuwe Haven te Schiedam en werkt al 50 jaar niet meer. Feitelijk fungeert de constructie als kademuur. Van der Ven gaat de Varkenssluis voor de gemeente Schiedam onder handen nemen.

De restauratie...

25 november 2019

In Zaltbommel worden letterlijk meters gemaakt door de vervanging van de kade aan de Veerweg. De oude kade was hoognodig aan vervanging toe. Hier is inmiddels een nieuwe stalen damwandkade voor geplaatst door ...

20 november 2019

Er wordt hard gewerkt, op het land en in het water, aan de realisatie van het nieuwe innamepompstation van het Bergsche Maas water in de Biesbosch voor Evides. 

Op het land
In februari is gestart met de...

18 november 2019

Waterschap Rivierenland zet innovatiepartnerschap in; Het is een unieke gebeurtenis in de aannemerswereld: de gezamenlijke start van de maakbaarheidsproef voor de...

13 november 2019

Het nieuwe poldergemaal Noord-Linschoten is gerealiseerd. Het oude gemaal is geamoveerd, de watergangen zijn gebaggerd, de oevers zijn geoptimaliseerd en de vispassage is aangelegd. 

Visvriendelijk gemaal...

11 november 2019

In Leerdam zijn we inmiddels een flink eind gevorderd met de reconstructiewerkzaamheden. Een aantal straten onderging al de gedaanteverandering van de oude gedateerde bestrating naar de nieuwe frisse inrichting. Tegelijkertijd wordt het grootste...

04 november 2019

BUNNIK - Het gebeurt niet vaak dat een gemeente tijd en geld vrijmaakt voor het aanleggen van een tankversperring. Toch gebeurde dat vanochtend in Bunnik. De gemeente was daar hard aan het werk met het aanleggen van een...

30 oktober 2019

Terugkijkend op eerste fase Moerriool
Wat startte als een traditioneel uitvoeringsbestek, heeft door optimale inzet van de 3 betrokken partijen geresulteerd in een zoektocht naar de beste oplossingen voor het oudste riool...

28 oktober 2019

Van der Ven renoveerde het rioolgemaal Albano èn vernieuwde de rioolleiding tussen de rioolgemalen Albano en Bosschenhoofd voor Waterschap Brabantse Delta. Albano is hiermee werktuigbouwkundig, electrotechnisch en bouwkundig geoptimaliseerd...

23 oktober 2019

De Alliantie Dijkenbouwers is gestart met metingen op de IJsseldijk tussen Wapenveld en Hattem. De Dijkenbouwers, bestaande uit de aannemersbedrijven Martens en Van Oord, Ballast Nedam en Van der Ven, gaan de versterking van dit dijktracé...

15 oktober 2019

Bij de aanbesteding voor TSNO, transportstelsels regio Noord, is door opdrachtgever Waterschap Rivierenland gekozen voor een BVP contract. Van der Ven heeft de opdracht gegund gekregen door onder andere het beste uitvoeringsplan aan te...

09 oktober 2019

Gisteren werd de Komkommerweg in Pijnacker officieel opgeleverd. Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Ilona Jense, gedeputeerde Floor Vermeulen en MRDH-vertegenwoordiger Simon Fortuyn. 

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is...

07 oktober 2019

Aan Busker en Van der Ven de eer de realisatie 'reconstructie kademuur Veerweg Zaltbommel' uit te voeren voor de gemeente Zaltbommel. Afgelopen donderdag...

23 september 2019

Het verbod op asbestdaken mag dan wel voorlopig van de baan zijn, maar wist u dat asbestdaken wel een steeds groter risico worden voor u als eigenaar?

“Hoezo dan” denkt u nu misschien? De asbestdaken die er nu nog liggen zijn aan...

16 september 2019

Het verbod op asbestdaken mag dan wel voorlopig van de baan zijn, maar wist u dat er misschien binnen in uw huis wel grotere asbest risico’s zijn dan u nu vermoedt?

“Hoezo dan” denkt u nu misschien? Asbest kan ook in uw woning...

09 september 2019

Het verbod op asbestdaken mag dan wel voorlopig van de baan zijn, maar wist u dat asbestdaken wel een steeds groter risico worden voor u als (huis)eigenaar?

“Hoezo dan” denkt u nu misschien? Steeds meer verzekeraars sluiten dekking...

02 september 2019

De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal tussen Wapenveld en Gemeente Hattem wordt verbeterd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft na aanbesteding de opdracht gegund aan...

17 juli 2019

Minister van Engelshoven (OCW) heeft de deeltijdstudenten van bachelor- en AD-opleidingen Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen toegesproken voor het behalen van hun hbo-techniek diploma. Ze ging in gesprek met 3...

12 juli 2019

Het fietspad langs de N470 is weer open! Na een jaar hard werken is de fietstunnel onder de nieuwe Komkommerweg klaar. Er kan weer gefietst worden langs de N470 van Delfgauw naar Pijnacker en andersom. Kinderen van de Johannesschool...

08 juli 2019

Het moerriool, het hoofdriool van de stad Arnhem, wordt op dit moment gerenoveerd. Het ondergrondse gewelf met een Parijse allure tussen de Zijpse Poort en de Boterdijk is ruim een kilometer lang en ligt op sommige plekken wel 10 meter onder de...

30 mei 2019

De Afgedamde Maas is voor Dunea heel belangrijk. Het is namelijk de bron voor drinkwater voor 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Maar de Afgedamde Maas is ook een bron van beleving, van plezier en van een fijne...

16 mei 2019

Vlakbij de P+R Westraven realiseert de provincie Utrecht een nieuwe, duurzame busstalling. Daarvoor is opdracht gegeven aan G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Op 16 mei 2019 tekenden gedeputeerde Dennis Straat en directeur Huibert...

02 mei 2019

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt sinds september vorig jaar gewerkt aan de aanleg van de Komkommerweg, een nieuwe uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Voor G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf een mooi...

26 april 2019

Vanaf half april vernieuwt G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf voor Waterschap Brabantse Delta de rioolleiding tussen het rioolgemaal Bosschenhoofd en het rioolgemaal Albano en renoveert het rioolgemaal...