Van der Ven denkt in integrale oplossingen

Van der Ven werkt vanuit een persoonlijke, klantgerichte opstelling. Dagelijks verwezenlijken we op diverse locaties door het land allerlei soorten civieltechnische projecten. Op het gebied van beton- en waterbouw, leidingen en natuur- en cultuurtechniek. Maar ook de aanleg en onderhoud van ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, zowel stedelijk als landschappelijk.

Meedenken met u als opdrachtgever, onze kennis en ervaring delen en denken in integrale, innovatieve oplossingen. Dat is onze kracht.

Op het gebied van milieuwerkzaamheden heeft Van der Ven het bedrijf Reco Milieu binnen de groep. Reco Milieu is met name gespecialiseerd in gecertificeerde asbestverwijdering, sloopwerkzaamheden en bodem-, grondwater- en waterbodemsanering.