Dotterbloem Sint Oedenrode
Het werkgebied van dit project is verspreid langs de Dommel en meander 't Laar door Sint Oedenrode. G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf had de opdracht om een aantal bruggen aan te leggen in het gebied. Aan Van der Ven Milieu werd de opdracht gegeven om voorafgaand aan de aanlegwerkzaamheden, binnen het gebied de waterbodem te saneren.

Slib ontgraven
Allereerst werd ter voorbereiding, het gedeelte van de meander dat gesaneerd diende te worden, dichtgezet. Zodat het slib in redelijke droge toestand ontgraven kon worden. Vissen, kikkers en andere waterbewoners werden binnen het gebied afgevangen en in bakken ruim water verplaatst en elders in de Dommel weer uitgezet. Uit het gebied werd met name nat slib en zand/slib ontgraven en afgevoerd voor verdere verwerking. Veelal slib met verontreinigingsklasse 4.

Analyse controlemonsters
Medio 2007 waren de werkzaamheden Van Van der Ven Milieu afgerond. Onder regelmatige analyse van controlemonsters en bijbehorende rapportages. Van der Ven kon vervolgens met de werkzaamheden van het aanleggen van de diverse bruggen en bijkomende zaken aanvangen.