Gemeentelijk rioolgemaal Van Ruysdaellaan, Leidschendam
Het rioolgemaal op de hoek van de Van Ruysdaellaan en de Prins Hendriklaan in Leidschendam moet worden vervangen. Het gemaal staat dicht bij woningen en veroorzaakt regelmatig stank en is dus nodig aan vervanging toe. Uiteindelijk gaat het gemaal van Delfland langs de Noordsingel, te zijner tijd de functie van dit oude gemaal volledig overnemen. Tot het zover is, komt naast dit gemaal een ‘bijgemaal’ te staan dat Delfland in beheer en onderhoud overneemt. Dat betekent dat het gemaal aan de Van Ruysdaellaan volledig zal verdwijnen.

Best Value
Het project wordt uitgevoerd als Best Value contract. Hierbij is middels een prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier vormgegeven aan de inschrijving. De hoge score van de inschrijving en de gehouden interviews met de project- en omgevingsmanager heeft ervoor gezorgd dat het project is binnengehaald. Tijdens de voorbereiding en uitvoering wordt door de opdrachtnemer een leidende rol aangenomen en wordt de opdrachtgever meegenomen in het ontwerp- en uitvoeringsproces. De expert-rol van de opdrachtnemer moet er hierbij voor zorgen dat maximaal invulling kan worden gegeven aan de door de opdrachtgever gestelde doelstellingen. 

Speciale boortechniek
Tussen de huidige twee gemaallocaties moet langs de Noordsingel een nieuwe rioolleiding met een doorsnede van 120 centimeter worden aangelegd. Aangezien de Noordsingel een belangrijke doorgaande verkeersader is, wordt deze 1.100 meter lange rioolleiding door middel van een unieke ondergrondse boring aangelegd. Hierdoor blijft eventuele hinder voor het verkeer tot een minimum beperkt.

Start in september 2016
De werkzaamheden zijn opgestart in september 2016 en duren ongeveer een jaar.