Design en construct
Het werk is aanbesteed met als basis UAV-gc waarbij Van der Ven verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie. Er is geselecteerd op basis van EMVI met als gunningscomponent het ontwerp. De eisen en de ambities van de gemeente Den Haag zijn vertaald naar een hoogstaand aanbiedingsontwerp dat maximaal rekening houdt met onderhoudbaarheid, kwaliteit, reizigerscomfort en de inpassing van de bestaande bomen. Het ontwerp van de perronoverkapping bestaat uit een ruitenstructuur die als een langwerpige schijf rust op ranke pilaren. De kapconstructie sluit aan bij de vormentaal van het architectonische gemeentekantoor Escamps en Centraal station den Haag. 

Onderhoudsvriendelijk
De kapconstructie bestaat uit een open- en een gesloten dakvlak. In de constructie zijn de data en het hemelwatertracé verwerkt. De staanders in het gesloten dakvlak vormen de hemelwaterafvoeren en de aanvoer voor de electra- en datakabels. Alle liggers van de overkappingsconstructie zijn hol, zodat ook in de toekomst door de constructie nieuwe kabels en leidingen gevoerd kunnen worden. Daardoor treedt er geen esthetische afbreuk op. Al deze componenten zijn onzichtbaar weggewerkt, maar door innovatieve oplossingen altijd bereikbaar en vervangbaar.

Grote tijdsdruk
Van der Ven transformeert het gehele gebied naar een hoogwaardige transferomgeving voor reizigers en winkelend publiek, in opdracht van de gemeente Den Haag. In minder dan 3 maanden is het ontwerp opgesteld. Aansluitend realiseren wij, met dezelfde doorlooptijd, in 3 maanden tijd het werk buiten. Om in de uitvoering de veiligheid van reizigers, bewoners, winkeliers en het winkelend publiek te garanderen, is een tijdelijke halte aangelegd. De realisatie van de TOP-halte, twee nieuwe tramhalteperrons met verfijnde overkappingsconstructie, de duikerbrug en de vernieuwing van de huidige maaiveldinrichting, zijn augustus 2017 gereed.