Herinrichting Stadsdommel Den Bosch
De rivier de Dommel loopt dwars door ’s-Hertogenbosch heen. Gemeente ‘s-Hertogenbosch wilde een verbinding tussen de natuurgebieden het Dommeldal en de Bossche Broek richting de Dieze en de Maas realiseren. Zodoende gaf met de opdracht om een ecologische verbindingszone in te richten tussen de Willemsbrug en de Draaibrug.

Gesloten grondbalans
Vooraf heeft Van der Ven een waterbodemsanering uitgevoerd. Om vervolgens met een gesloten grondbalans te gaan werken. Dat houdt in dat vervuilde grond werd afgevoerd en dat de lichtvervuilde grond opnieuw is toegepast. Hierdoor kon bijzonder efficiënt binnen de planning worden gewerkt. Om bewoners en bezoekers van de binnenstad zoveel mogelijk te ontlasten, zijn vrijwel alle werkzaamheden verricht vanaf het water met ons eigen werkschip ‘de Zuiderklip’. De kaarsrechte lijn van zo’n 1200 meter van de Stadsdommel is veranderd in een meanderend en speels water. Ook aan de flora en fauna is gedacht. Zo zijn er onder andere ijsvogelwanden geplaatst en zijn meerdere eilandjes gecreëerd die als paaiplaats voor vissen dienen.

Oorspronkelijke karakter
Bewoners, bezoekers en de gemeente van ‘s-Hertogenbosch zijn enthousiast over de Dommel, die haar oorspronkelijke karakter weer terug heeft gekregen sinds de oplevering in 2008.