Spuimonding West
Het natuur- en recreatiegebied ligt waar het Spui uitmondt in het Haringvliet, bij Zuidland in de gemeente Bernisse. Spuimonding West is een Delta natuurgebied en is onderdeel van de provinciale EHS, Ecologische Hoofdstructuur. Aan Van der Ven de mooie opdracht om, als onderdeel van een enthousiast projectteam, het gebied te ontwerpen en uit te voeren.

Inter-getijdezone
Volop uitdaging bij de inrichting van dit natuurgebied op het vlak van ecologie en het optimaliseren van de inter-getijdezone met minimaal grondverzet. Daarnaast moest het recreatief medegebruik van het gebied meegenomen worden in de plannen. Uiteraard met zo min mogelijk verstoring van de beoogde natuurdoelen. Het nieuw ingerichte natuur- en recreatiegebied Spuimonding West is echt heel speciaal geworden. Een waterrijk gebied dat ieder seizoen verrast.

Natuurlijk recreëren
Medio 2014 zijn de werkzaamheden afgerond. De aanleg van nieuwe paden, bruggetjes, een trekpontje, een markante uitkijktoren en overige voorzieningen hebben ervoor gezorgd dat men er weer heerlijk kan wandelen, fietsen en natuurlijk recreëren.

Klik hier voor de Deltanatuurfolder Spuimonding