De 19e-eeuwse Varkenssluis in de Nieuwe Haven te Schiedam wordt gerestaureerd. Deze restauratie is noodzakelijk omdat de bouwkundige staat in de loop der jaren achteruit is gegaan. De constructie fungeert als kademuur. 

De restauratie betreft alle civiele en bouwkundige werkzaamheden onder andere aan de sluismuren en de sluisvloer. Voor deze restauratie moeten boven en onder de waterlijn stenen worden ingeboet, worden scheuren hersteld en een drietal versterkingspalen aangebracht in de vleugelwanden. Dit gebeurt vanaf het water en deels vanaf de kade.

Het volledige project wordt binnen 13 weken gerealiseerd. De oplevering staat gepland in maart 2020.