Verzorgingscomplex Huize Antonia Almkerk
Het betreft hier de selectieve en milieukundige sloop van een verzorgingscomplex met bijgebouwen aan de Burgemeester H. Blokstraat in Almkerk. De sloop vond plaats ten behoeve van nieuwbouw op de locatie en omvatte een deelsloop. Een groot gedeelte van het hoofdgebouw moest worden behouden.

Asbestverdachte materialen
Belangrijk bij deze opdracht was dat het te behouden gedeelte van het hoofdgebouw tijdens de sloop volledig in gebruik bleef. Hierdoor was zorgvuldigheid en de zorg voor zo min mogelijk overlast door bijvoorbeeld trillingen en stof, van groot belang. Voorafgaand aan de sloop werden eerst diverse asbesthoudende en asbestverdachte materialen verwijderd en afgevoerd. Rondom het sloopwerk bevonden zich diverse particuliere woningen en tuinen waar rekening mee moest worden gehouden.

Klaar voor nieuwbouw
Nadat de sloop in 2009 was afgerond werd de ontstane sloopput aangevuld en geëgaliseerd met schoon zand. Zodat de vrijgekomen locatie klaar was voor de te plegen nieuwbouw.