Sloop politiebureau Gorinchem
"Milieukundige en selectieve sloop van het voormalige politiebureau gelegen aan de Smakheul 1 in de Gemeente Gorinchem.” Dat staat boven het sloopbestek van dit project. In het gebouw werden bij metingen asbesthoudende materialen aangetroffen. Aan Van der Ven Milieu de opdracht voor asbestsanering en sloop.

Plat dak met bitumen
Het voormalige politiebureau dateert uit 1986. Het bestond uit een hoofdgebouw en een bijgebouw. Nadat de asbestsanering een feit was en de diverse metingen en controles waren verricht, werd gestart met de sloop van het gebouw. Het pand bestond uit een betonconstructie, metselwerk, kozijnen, stalen balken en had een plat dak met bitumen. Het gebouw was gefundeerd op ca. 100 betonnen palen en had geen kelder. Bij de sloop diende de fundering gesloopt te worden en de palen te worden ingekort tot de onderzijde van de funderingsbalken. Omdat het voormalige politiebureau in de binnenstad stond, moest bij de sloop zorgvuldig om worden gegaan met mogelijke trillingen, stof en geluidsoverlast. Ook de afvoer van sloopafval werd qua tijdstippen zoveel als mogelijk afgestemd op de omgeving.

Bouwontwikkeling
Medio 2012 is de asbestsanering en sloop tot een goed einde gebracht en werd op deze toplocatie de ontwikkeling van een hotel met appartementen gestart.