Schoolstraat Oost, Gameren
Een geheel nieuwe woonwijk komt tot stand in Gameren, gelegen achter de Schoolstraat. Waalwaard Wonen gaat het ‘Hof van Gameren’ ontwikkelen. Het hof krijgt een dorpse uitstraling die aansluit bij de bestaande bouw in Gameren.

Woon- en bouwrijp maken
Er komt veel groen en er wordt volop ruimte gecreëerd voor spelende kinderen. Centraal in de nieuw wijk komt een fraaie ontmoetingsplek. Aan Van der Ven de taak om in samen-werking met BNG Gebiedsontwikkeling en Woningbouw Stichting De Kernen, deze nieuwe wijk woon- en bouwrijp te maken. Dat houdt in: het dempen en graven van watergangen, het aanbrengen van riolering en elementenverhardingen, het planten van bomen en het aanbrengen van groenvoorzieningen.

Nieuwe woonwijk in Gameren
In september 2013 is men gestart met de voorbereidende werkzaamheden om medio 2014 de eerste woningen te kunnen gaan bouwen. Wederom een mooie nieuwe wijk voor het landelijk gelegen dorp Gameren aan de rivier de Waal.